Atskiri nuotekų valymo įrenginiai savivaldybėje ar jos dalyje gali būti virtualiai sujungti į grupes, kurios gali būti stebimos nuotoliniu būdu. Tokie sprendimai gali būti subsidijuojami iš Čekijos Respublikos valstybinio aplinkos fondo (SFŽP ČR). Ypatingais atvejais perdirbtą vandenį galima naudoti drėkinimui.

Sezoninio pobūdžio svyravimai tokiais atvejais gali būti pakeisti substrato dozavimu (dirbtinė tarša).

Konkrečios paslaugos apima oficialias NVĮ technines apžiūras, reaguojant į gautus praneši-mus.