Vzdělávání

Umět a chtít

Vzdělávání a výchova managerů a dalších zaměstnanců je způsob, jak jim poskytnout návod k dosahování lepších výsledků a zároveň i příležitost je pro dosažení cílů motivovat. Neboť jen pracovníci, kteří umí, a kteří také chtějí jsou schopni dlouhodobě trvale dosahovat vysokého výkonu.

Víme, že samotné školení nemůže samo o sobě způsobit převratné změny, na druhé straně máme zkušenost, že když je školení kvalitní a cílené, že vždy znamená nějaký posun ve výkonu nebo firemní kultuře firmy. Proto je jednou ze zásad, kterou jsme si pro nabízená školení stanovili, že školení budou vždy uzpůsobená konkrétnímu zákazníku.

Při návrhu konkrétních seminářů vycházíme z našich vlastních zkušeností, zkušeností firmy, která se 15 roků úspěšně rozvíjí a je jednou z největších ve svém oboru v ČR (např. v roce 2009 se firma umístila na třetím místě soutěže o nejlepší malou firmu regionu Brno).

Firma má v současnosti vybudovaný systém vzdělávání a rozvoje kariéry a zkušenosti se zaváděním vzdělávání jako systému (hodnocení pracovníků, tvorba kompetenčního modelu, plány rozvoje) tj. nenabízí jen jednotlivá témata, ale i ucelený přístup k řešení vzdělávání. Své schopnosti vzdělávat si firma ověřila i na svých reálných dodavatelích (možné získání referencí). Tj. nabízíme i naše zkušenosti z praxe.

K zajištění prostředků na vzdělávání se firma snaží i o pomoc při získávání prostředků z různých vzdělávacích programů – zejména v současnosti, kdy jsou vyhlášeny speciální podpůrné programy.

Motivace - znalosti - zkušenosti pro dosahování cílů

Konkrétní nabídka našich prací tedy obsahuje:

 • zpracování a realizaci konkrétních vzdělávacích projektů
 • pomoc se zavedením systému vzdělávání ve firmě (vyhledávání potřeby, zpracování plánů, zpětná vazba)
 • pomoc při zpracování žádostí o podporu z dalších zdrojů (projekty „Vzdělávejte se“ a „Školení je šance“)
 • semináře na konkrétní témata a skupiny témat (jak pro managery, tak i pro výkonné pracovníky)
 • obchodní dovednosti
 • manažerské dovednosti
 • personální management
 • marketingové kurzy
 • kvalita
 • práce s plasty (svařování, zpracování) – základní znalosti

Místo konání: u zákazníka nebo v dohodnutých prostorách
Cena: je vždy individuální a to v závislosti na rozsahu a počtu účastníků (konzultace a zpracování nabídky před zahájením školení je zdarma)

Nabídka a skupiny témat na našich seminářích

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
 • obchodní jednání v praxi
 • jak jednat se zákazníkem
 • zvládání námitek
 • jak uzavřít obchod úspěšně a prodejem
 • typologie zákazníka
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
 • cíle a jejich priority
 • systém hodnocení zaměstnanců
 • SWOT analýza
 • styly vedení
 • delegování
 • koučování
 • komunikace ve firmě
 • firemní kultura
 • personální rozhovory
 • zvládání složitých situací – řešení konfliktů
 • motivace prodejního týmu
 • plánování a vedení porad
 • plánování a využívání času manažera
 • profesionální vyjednávání
 • budování a rozvoj týmu
 • organizace a řízení změny
 • plánování úkolů
 • TIME management
PERSONÁLNÍ MANAGEMENT
 • výběr nových pracovníků
 • analýza stávajících pracovníků
 • kompetenční model
 • odměňování pracovníků
 • motivace pracovníků
MARKETINGOVÉ KURZY
 • marketingový plán
 • asertivita v prodeji
 • komunikační dovednosti
 • péče o zákazníka
 • prezentační dovednosti
 • řešení konfliktů
KVALITA
 • zvyšování kvality
PRÁCE S PLASTY
 • zásady a základy práce s plasty
 

КОНТАКТЫ

АСИО, спол. с р.о.
ул. Кширова 552/45
619 00, Брно
Чешская Республика

Секретариат: +420 548 428 111
e-mail: asioasio.cz