Aeracijski tornjevi

Photo: Aeracijski tornjevi

Tornjevi sa pumpama se uglavnom koriste za mešanje vodene sredine u jezerima. Uglavnom koristi princip transporta vode koja je obogaćena kiseonikom, a koja se nalazi ispod površine, u slojeve bez kiseonika u blizini dna.

Aeracijski tornjevi sa aeratorima se uglavnom koriste za aeraciju vodene sredine. Vazduh se doprema do aeratora koji su postavljeni iznad dna. U aeratorima se miješaju vazduh i voda, pa nastala smesa azduha i vode izlazi kroz otvore u okolinu u kojoj nema dovoljno kiseonika.


Odabrane reference

Mesto: Brno (Reka Morava), 2010-2011, CZ