AS-REWA

Photo: AS-REWA

Tvar střechy a její krytina má vliv na to, že ne všechna dešťová voda je ze střechy odvedena. To vyjadřuje tzv. koeficient odtoku (0,6 až 0,8). Při styku dešťové vody se střechou může dojít k jejímu znečištění, a proto nejsou všechny střechy pro zachycování dešťové vody stejně vhodné.

Střecha - zachycuje srážkovou vodu

Tvar střechy a její krytina má vliv na to, že ne všechna dešťová voda je ze střechy odvedena. To vyjadřuje tzv. koeficient odtoku (0,6 až 0,8). Při styku dešťové vody se střechou může dojít k jejímu znečištění, a proto nejsou všechny střechy pro zachycování dešťové vody stejně vhodné.

Proč využívat srážkové vody?

 • cena pitné vody se neustále zvyšuje
 • zdroje kvalitní pitné vody jsou omezené a ne všude dostupné
 • srážková voda je "měkká" voda a to znamená, že je výhodná pro:
  • praní, protože její použití snižuje spotřebu pracích prášků
  • pro WC a potrubí, protože nezpůsobuje usazování vodního kamene
  • zalévání pokojových rostlin a zahrady, protože neobsahuje chlór ani jiné látky

Jak využívat srážkové vody?

Déšť - dopadající na zastavěné plochy zpravidla bez dalšího užitku odteče do kanalizace. Množství vody není ve všech oblastech stejné. Je vyjádřené v tzv. průměrným úhrnem srážek v mm za rok, který udává kolik mm srážek "naprší" na 1 m2 za rok v dané oblasti. 1 mm srážek je přitom 1 l vody.

"Produkce" srážkové vody je 500 - 800 l na 1 m2 za rok.

Rozdělení spotřeby vody v domácnosti

 • 32% ... osobní hygiena - koupání, sprchování
 •   8% ... drobná hygiena - mytí rukou aj.
 •   2% ... vaření a pití
 •   8% ... umývání nádobí
 • 50% ... pitná voda nahraditelná dešťovou vodou
  • 30% ... WC
  • 12% ... praní prádla
  •   4% ... zalévání zahrady
  •   4% ... úklid

Průměrný úhrn srážek v mm za rok:
Praha 570; Brno 660; Olomouc 680; Ostrava 750; Plzeň 670

Dešťová voda

Okap a okapové potrubí – odvádí zachycenou dešťovou vodu ze střechy.

Filtr – zbavuje dešťovou vodu mechanických nečistot (např. listí). Musí mít odpovídající účinnost a samočistící schopnost.

Potrubí k nádrži – svádí vyčištěnou vodu do nádrže.

Nádrž – nadzemní nebo podzemní, akumuluje dešťovou vodu, měla by udržet teplotu vody pod 16°C, aby bylo omezeno množení bakterií (výhodná podzemní nádrž), musí mít odpovídající pevnost, nátok uzpůsobený tak, aby nedocházelo ke zviřování nečistot na dně, musí mít bezpečnostní přepad.

Doplňovací jednotka – doplňuje do systému pitnou vodu v případě sucha. Musí zajistit oddělení rozvodu pitné a dešťové vody.

Čerpadlo s tlakovým spínačem nebo domácí vodárna – udržuje tlak dešťové vody v rozvodu.

Rozvod dešťové vody – dopravuje dešťovou vodu ke spotřebičům, musí být oddělený od rozvodu pitné vody.

Bezpečnostní přepad – odvádí vodu při přeplnění nádrže.

Potrubí do kanalizace – odvádí část vody s mechanickými nečistotami.

Kanalizace – odvádí přebytečnou srážkovou vodu nebo alternativně zásak pomocí bloku AS–NIDAPLAST.

Segmenty systému pro využití dešťových vod

Dešťová voda Dešťová voda

Dešťová voda

AS–REWA – filtr 630/300

 • spádový filtr určený pro instalaci do země pod svod střechy
 • vyrobený z plastu
 • filtr s velikostí ok 0,5 mm
 • připojovací rozměry DN 150
 • rozměry 630 x 630 x 950 mm (délka x šířka x výška)

Dešťová voda

AS–NIDAPLAST

 • plastové bloky pro zásak do zeminy
 • voštinová struktura z PP
 • velikost komůrek prům. 20 mm
 • rozměr jednotlivých bloků 2400 x 1200 x 500
 • hmotnost 1 bloku = 1,5 m3 = 63 kg
 • akumulační schopnost 95 % objemu
  (viz detailní prospekt AS–NIDAPLAST)

Kompaktní jednotka AS–REWA Kombi

Dešťová voda V jednom celku zajišťuje:

 • filtraci srážkové vody,
 • akumulaci srážkové vody,
 • čerpání srážkové vody do rozvodu,
 • doplňování pitné vody do systému v případě nedostatku srážek.

Standardně se dodává ve velikostech s akumulačním objemem 1,0 až 8,8 m3.

Nádrž je v provedení:

 • plastovém samonosném,
 • plastovém pro obetonování,
 • dvoupláštovém pro vybetonování
  (plast-izolace, beton-nosná konstrukce).

Dešťová voda

TYP Akumulační
objem [m3]
Provedení nádrže Tvar nádrže Vnější rozměry *
 [m]
Hmotnost
[kg]
AS-REWA Kombi 1EO 1,00 plášťová samonosná válcová 0,95 x 1,51 100
AS-REWA Kombi 2EO 2,00 plášťová samonosná válcová 1,40 x 1,51 130
AS-REWA Kombi 3EO 2,84 plášťová samonosná válcová 1,65 x 1,51 150
           
AS-REWA Kombi 4ER 3,64 plášťová samonosná pravoúhlá 2,00 x 1,16 x 2,16 450
AS-REWA Kombi 5ER 4,66 plášťová samonosná pravoúhlá 3,16 x 1,00 x 2,16 600
AS-REWA Kombi 6ER 6,20 plášťová samonosná pravoúhlá 4,16 x 1,00 x 2,16 750
AS-REWA Kombi 8ER 7,96 plášťová samonosná pravoúhlá 2,50 x 2,00 x 2,16 820
           
AS-REWA Kombi 4EO/PB 3,80 dvouplášťová válcová 2,01 x 2,00 600
AS-REWA Kombi 5EO/PB 4,90 dvouplášťová válcová 2,24 x 2,00 660
AS-REWA Kombi 6EO/PB 5,70 dvouplášťová válcová 2,47 x 2,00 800
AS-REWA Kombi 8EO/PB 8,80 dvouplášťová válcová 2,47 x 3,00 1000

* válcová nádrž = průměr x výška bez vstup. šachty, výška vstupní šachty = 0,7 m
  hranatá nádrž = délka x šířka x výška, výška bez vstup. šachty, výška vstupní šachty = 0,7 m

Kompaktní jednotka AS–REWA ECO

Dešťová voda

TYP Akumulační
objem [m3]
Provedení nádrže Tvar nádrže Vnější rozměry *
 [m]
Hmotnost
[kg]
AS-REWA 1EO ECO 1,00 plášťová samonosná válcová 0,95 x 1,50 100
AS-REWA 2EO ECO 2,00 plášťová samonosná válcová 1,40 x 1,50 130
AS-REWA 3EO ECO 2,84 plášťová samonosná válcová 1,65 x 1,50 150
AS-REWA 4EO ECO 3,64 plášťová samonosná válcová 1,80 x 1,50 170
AS-REWA 5EO ECO 4,66 plášťová samonosná válcová 1,90 x 1,50 190

* komínek z kompozitu pro všechny uvedené typy 600 x 600 x 300 mm

Cena obsahuje: PP nádrž válcovou, spádový filtr, vstupní komín 300 mm, bezpečnostní přepad, kompozitový poklop 600 x 600 mm.
Cena neobsahuje: čerpadlo, el. rozvod.

Segmenty systému pro využití dešťových vod

Dešťová voda

AS–REWA – nádrž EO

 • podzemní plastová samonosná nádrž
TYP Akumulační objem [m3] Vnější rozměry * [m] Hmotnost [kg]
AS–REWA nádrž 1EO 1,00 Ø 1,20 x 1,51 70
AS–REWA nádrž 2EO 2,00 Ø 1,40 x 1,51 98
AS–REWA nádrž 3EO 2,84 Ø 1,65 x 1,51 120

* … průměr x výška bez vstupní šachty; výška vstupní šachty = 0,3 m

Dešťová voda

AS–REWA – nádrž EO/PB

 • podzemní dvouplášťová nádrž
 • po instalaci samonosná (kombinace plast-beton)
 • uzpůsobená k instalaci segmentů betonové vstupní šachty
TYP Akumulační objem [m3] Vnější rozměry *
[m]
Hmotnost
 [kg]
AS–REWA nádrž 4EO/PB 3,8 Ø 2,01 x 2,00 600
AS–REWA nádrž 5EO/PB 4,9 Ø 2,24 x 2,00 660
AS–REWA nádrž 6EO/PB 5,7 Ø 2,47 x 2,00 800
AS–REWA nádrž 8EO/PB 8,8 Ø 2,47 x 3,00 1000

* … průměr x výška bez vstupní šachty; možná výška vstupní šachty = 0,2 až 3 m