AS-NIDAPLAST

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže voda nastalih kao posledica atmosferskih padavina, sa asfalnih površina na periferijama grada. Mali promeri kanalizacijionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosfreskih padavina. Rekonstrukcija kanalizacijskog sistema ili radovi na proširenju kanalizacione mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta…

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže atmosferskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali promeri kanalizacionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosferskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacionog sistema ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

Glavne prednosti AS-NIDAPLAST sistema:

  • Raspoloživi akumulacioni prostor: 95%
  • Potrebni minimalni građevinski radovi - npr. prostor ispod parkinga se može koristiti
  • Blokovi su male težine - jednostavno rukovanje i manipulacija od strane dve osobe
  • Čvrstoća i otpornost za ugradnju ispod kolovoza

Tehnički podaci:
Materijal: PP
Dimenzije: blok 2,400 x 1,200 x 520 mm
Kanal promer: 20 mm
Težina: 42 kg/m 3
Kapacitet: 95%
Skije volumen: 950 l/m 3

Mehanička svojstva:
Vertikalna nosivost: 400 kN/m 2
Horizontalna nosivost: 20 kN/m 2
Kratkoročno modul: 30-35 kN/m 2
Trenje ugao: Minimalna pokriva sloj za korišćenje zbijanje mašina: 0.3 m šljunka s gradacija 16/32
Minimalno sloj debljine za kretanje građevinskih mašina: 0.25 m zbijenog materijala
Minimalno sloj debljine za parkinge: 0.5 m
Maksimalna sloj debljine na posebnom zemljištu težine od 20 kN/m 3 je 1.8 m

Otpornost:
UV: najmanje tri meseca
Uticaj na podzemne vode: neutralni
Otpornost na kiseline: vrlo dobro
Otpornost prema prirodnim uticajima: vrlo dobro

Dodatne mogućnosti: blokovi se mogu koristiti za smanjenje težine (sloj zemlje kojim se pokivaju strukture) i pri izvedbi različitih podzemnih struktura: