AS-AKU FILTR

Pred-tretman za kišnicu i kontrolno okno…

Atmosferska voda, posebno prilikom obilnih padavina ili pljuskova sadrži mnoge nečistoće kao što su zemlja, pesak, lišće, komadiće krova itd. Tokom padavina, mehaničke nečistoće mogu postepeno dovesti do problema sa infiltracijom vode, smanjujući akumulacionu zapreminu. U isto vreme, nečistoće mogu dovesti do začepljenja opreme prema kanalizacionoj mreži, povezanost sa kanalizacionom mrežom je poželjna/zahtevana kada god je povezivanje moguće.

Iz tog razloga naša kompanija je razvila multi-funkcionalni patentirani uređaj za pred-tretman i prolaz kišnice – AS-AKU FILTER pred-tretman i kontrolno okno. AS-AKU FILTER kombinuje filtracijsku i sedimentacijsku opremu koja osigurava efikasno uklanjanje mehaničkih nečistoća iz kišnice koje mogu štetiti infiltracijskim strukturama, smanjujući njihovu akumulacionu zapreminu. Ukoliko je odvod spojen na kanalizacioni sistem, izlaz kišnice koja je prošla pred-tretman kontroliše se u oknu kako bi se osigurao potreban maksimalan protok.

Prednosti AS-AKU FILTERA pred-tretman struktura

- Filtriranje mehaničkih nečistoća
- Taloženje sitnih nečistoća (prašina, sitni pesak)
- Akumulacioni prostor za početni i istovremeno najprljaviji dotok kišnice
- Zadržavanje potrebnog akumulacionog prostora za infiltraciju/retenziju
- Filtriranje ulazne kišnice i kontrola izlazne vode u jednom objektu
- Jednostavno čišćenje i kontrola infiltracijskih struktura

Retenzija i zagađenje

AS-AKU FILTER ne služi isključivo za filtriranje već služi i za taloženje te kao retenzijski spremnik, na način da se ne povećava cena sistema za infiltraciju. Početni dotok košnice donosi sa sobom velike količine nečistoća, te se prva količina kišnice akumulira u strukturama za pred-tretman, pritom štiteći infiltracijske tunele ili blokove od nakupljanja nečistoća.

Prostor za akumulaciju

Njegova zapremina omogućava oknu AS-AKU FILTERA da zadrži akumulacioni prostor koji bi se na drugi način morao nadopuniti sa dodatnim tunelima ili blokovima za infiltraciju. Osim toga, pouzdani pred-tretman sprečava postupno začepljenje infiltracijskih struktura,što može uzrokovati smanjenje akumulacione zapremine. Još jedna prednosti okna je njegova mogućnost korišćenja kao poveznog objekta za nekoliko izvora kišnice.

Kontrola odliva

Kišnica dalje prolazi kroz filter koji je ugrađen u oknu prema infiltracijskim strukturama ili prema kanalizacionoj mreži kroz odliv koji je kontrolisan. Nakon punjenja akumulacionog prostora okna AS-AKU FILTERA koji zadržava prvi talas ulazne kišnice sa najvećom količinom zagađenja, kišnica dalje prolazi kroz preliv sa filterom u akumulacioni prostor tunela ili blokova za infiltraciju.

Kontrolno okno

Zadržane mehaničke nečistoće se postupno talože na dnu okna AS-AKU FILTERA ispod nivoa odlivne cevi, zahvaljujući efektu taloženja tzv. “whirlpool sedimentation effect”. U isto vreme prostor za taloženje sadrži zaštitu od povratka nataloženih nečistoća u akumulacioni prostor AS-AKU FILTERA.

Tokom odliva, prljavštine, kao što su prašina i fini pesak također dolaze u prostor odakle kišnica odlazi u strukture za infiltraciju. AS-AKU FILTR pruža pristup infiltracijskim strukturama za intenzivnije čišćenje, omogućava pristup mlaznicama za čišćenje i ispiranje prljavštine iz akumulacionog prostora u sedimentacije prostora AS-AKU FILTERA mlazom vode.

Čistící tryska

Primena

- Pred-tretman za infiltracijske strukture
- Pred-tretman za retenzijske strukture
- Prikladna primena za AS-NIDAPLAST AS-KRECHT proizvode

Zašto koristiti AS-AKU FILTER?

- Kvalitet pred-tretmana ima direktan uticaj na vek trajanja i svojstva infiltracijskih struktura
- Jedno okno za ulaz, izlaz i kontrolu infiltracijskog sistema
- Ukoliko nema dodatnih struktura ili površina - zapremina okna se u potpunosti koristi za zadržavanje/retenziju