Snížení tvrdosti vody [hr]

Snížení tvrdosti vody provádíme na katexu v sodíkovém cyklu, který váže ionty vápníku a hořčíku výměnou za sodík, čímž se snižuje jejich koncentrace v protékající vodě až na 1% původní hodnoty. Při vyčerpání kapacity se náplň zregeneruje roztokem soli, který z vysyčeného katexu odstraní ionty vápníku a hořčíku opětovnou náhradou za sodík. Použitý regenerační roztok odtéká do odpadu. Regenerace probíhá automaticky a je řízena elektronickou jednotkou, která spouští regeneraci po daném protečeném objemu vody nebo po nastaveném časovém intervalu, podle toho, co nastane dříve. Rutinní obsluha spočívá v občasném dosypávání regenerační tabletované soli do solné nádoby. Součástí systému je směšovací armatura, pomocí které lze smícháním výstupní vody se vstupní , získat požadovanou tvrdost. Životnost pryskyřice do výměny je obvykle 7-8 let. Jako ochranu řídicí jednotky je nutné mít nainstalovaný filtr na vstupu s maximální porozitou 130 micron.

  • účině odstraňuje vodní kamen a snižuje tvrdost
  • estetický design
  • nízké provozní náklady
  • plně automatické řízení regenerace elektronickou jednotkou
  • vizuální kontrola cyklu na displeji
  • kvalitní filtrační hmoty s životností 8 až 15 let.
  • možnost naprogramování optimalizace spotřeby regenerační soli

Spotřeba vody při regeneraci odpovídá zhruba 8-10ti násobku objemu pryskyřice.

Kompaktní změkčovač určený pro byty a rodinné domy:

Kompaktní změkčovač

název nádoba kapacita
m3/°dH
objem pryskyřice orientační průtok cena Kč s dph
ZK5 7x7 15 5 0,2-0,5 14 605
ZK10 9x17 30 10 0,3-1,2 15 175
ZK15 8x30 45 15 0,3-1,5 16 414
ZK20 9x30 60 20 0,6-2 16 974
ZK25 10x30 75 25 0,6-2,2 17 410
ZK30 10x35 90 30 0,6-2,5 18635

Oddělené provedení změkčovacícho filtru pro domácnosti nebo pro průmysl

oddělené provedení změkčovacího filtru

název nádoba kapacita
m3/°dH
objem pryskyřice orientační průtok cena Kč s dph
ZF 10 9x17 30 10 1,2 14 823
ZF 15 8x30 45 15 1,5 15 367
ZF 20 9x30 60 20 2 15 851
ZF 25 10x30 75 25 2 16 698
ZF 30 10x35 90 30 2,5 17 061
ZF 40 10x54 120 40 2,5 18 271
ZF 50 12x52 150 50 2,5 19 723
ZF 60 12x52 180 60 2,5 22 651
ZF 75 13x54 225 75 2,5 25 071
ZF 50HF 12x52 150 50 4,5 23 111
ZF 60HF 12x52 180 60 4,5 24 684
ZF 75HF 13x54 225 75 4,5 26 741

Duplexní změkčovací filtry

název nádoba kapacita
m3/°dH
objem pryskyřice orientační průtok cena Kč s dph
ZF 10D 9x17 2x30 2x10 1,2 29 645
ZF 15D 8x30 2x45 2x15 1,5 30 734
ZF 20D 9x30 2x60 2x20 2 31 702
ZF 25D 10x30 2x75 2x25 2 33 396
ZF 30D 10x35 2x90 2x30 2,5 34 122
ZF 40D 10x54 2x120 2x40 2,5 36 542
ZF 50D 12x52 2x150 2x50 2,5 39 446
ZF 60D 12x52 2x180 2x60 2,5 45 302
ZF 75D 13x54 2x225 2x75 2,5 50 142
ZF 50HFD 12x52 2x150 2x50 4,5 46 222
ZF 60HFD 12x52 2x180 2x60 4,5 49 368
ZF 75HFD 13x54 2x225 2x75 4,5 53 482