Odstranění železa a manganu [hr]

Voda s vysokým obsahem železa a manganu může způsobovat zanášení potrubí a spotřebičů komplexy těchto kovů. Voda mívá někdy na pohled nažloutlý až červenohnědý odstín a je i možno v ní chuťově rozpoznat železo.

Železo a mangan odstraníme pomocí filtru s náplní přírodního materiálu Pyrolusite, což je oxid manganičitý, katalyzátor, který podporuje vysrážení komplexů železa a manganu, které se následně vyfiltrují na pískovém loži. Proplach takového filtru s kombinovaným katalytickým a filtračním účinkem může být spouštěn pomocí ručního ventilu, anebo pomocí automatické, časově řízené jednotky, eventuelně na bázi tlakové ztráty.

Pro stanovení optimální filtrační rychlosti, tedy velikosti filtru, se použije vzorec zohledňující železo, mangan a sirovodík.

ekvivalent železa = Fe + 2xMn + 5xH2S
obsah ekvivalentu železa filtrační rychlost
mg/l m/h
<0,2 18
0,5 15
1 13
1,5 12
2 10
>3 <8