Odstranění tvrdosti, železa, manganu, amoniaku a biologické ho znečištění [hr]

Pro domácnosti technologie obzvláště vhodná tam, kde se vyskytuje vysoká tvrdost s mírně zvýšeným obsahem železa a manganu, eventuelně amoniaku a organické zátěže. Pro pitné účely je třeba výstupní vodu zpětně směšovat se surovou pro dosažení minimální hodnoty tvrdosti (2,5 mmol/l) stanovené vyhláškou 252/2004 sb. Při směšování přirozeně navyšujeme zpětně v daném poměru i ostatní ionty.

Při vyšších koncentracích dalších iontů ve vstupní vodě, kde není možno vodu zpětně směšovat (zpětné směšování by zapříčinilo jejich opětovné navýšení ve výstupní vodě), je třeba za filtr instalovat mineralizační filtr s kalcitem.

Filtrace za použití média ECOMIX

Výhody:

  • nízká spotřeba regenerační soli,
  • nízká spotřeba vody na regeneraci.
Výpočet kapacity systému: dle tvrdosti
Regenerační roztok: 100g NaCl / litr média
Spotřeba vody: 4-6 vody / litr média
Životnost média: 3-10 let
Pracovní podmínky pro medium ECOMIX
Pracovní teplota: 4-40°C
pH: 5-10
Tvrdost: < 750 mg / l CaCO3
Amoniak: < 4 mg / l
TDS: < 4000 mg / l
ECOMIX-A ECOMIX-C
Kapacita (l vody / 1 litr media): 2,1 1,8
Železo: < 15 mg / l < 10 mg / l
Mangan: < 3 mg / l < 3 mg / l
COD (KMnO4): < 16 mg / l < 80 mg / l
Optimální hloubka lože: 800mm
Průtoková lineární rychlost: 20-25 m/h
Průtok proplachu (15-20 min): 13-15 m/h
Průtok regenerační (45-65 min): 3-5 m/h
Průtok výplachu (15-20 min): 20-25 m/h