AS-GW/AQUALOOP

Tretman sive vode pomoću AS-GW/AQUALOOP sistem nudi vrlo sofisticirano rešenje koje kombinuje biološku obradu sa ultrafiltracijom, proizvodeći tako kvalitetnu i higijenski sigurnu procesnu vodu za dalje korišćenje…

To su kompaktna postrojenja za prečišćavanje sive vode, pogodna su za primenu u porodičnim kućama kao i za apartmanske komplekse. Veličine postrojenja za obradu sive vode se kreću u rasponu od 4-144 ES (ekvivalent stanovnika). Uređaji su napravljeni od standardnih elemenata, koji se mogu jednostavno kombinovati, što ih čini pogodnim za oba tipa objekata, objekte u izgradnji ili obnavljanje starih objekata. Uz povećanje cene pitke vode, ponovna upotreba vode postaje sve važnija. Ekonomičnu i ekološki prihvatljivu tehnologiju ugrađenu u AS-GW sistem karakteriše niska potrošnja energije i nezavisnost od klimatskih uslova.

Sistemi za tretman sive vode sakupljaju i obrađuju sivu vodu koja potiče od tuširanja, umivaonika, mašina za pranje veša i tehnoloških procesa, tj. bez fekalija i urina. Ovim sistemom dobijamo procesnu vodu visokog kvaliteta koja se može dalje koristiti.

Zašto koristiti AS-GW

  • Ušteda pitke vode, bez obzira na kišu
  • Kratko vreme povrata – očuvanje pitke vode, ušteda prilikom ispuštanja otpadnih voda
  • Niska potrošnja energije - visok kvalitet i manje zagađene vode
  • Minimalni zahtevi za prostorom - pomoću membranske tehnologije smanjujemo prostorne zahteve, a time i investicione troškove
  • Upotreba proverene membranske tehnologije - Ograničeni izvori kvalitetne pitke vode - zaštita okoline i izvora vode

Siva voda se može koristiti na mnogo načina ….

  • Porodične kuće - normalna porodična kuća koristi prosečno 600 l / dan od kojih možemo koristiti i  do 50% ponovo
  • Stambene kuće – kombinacijom sive vode i atmosferske vode se mogu postići velike uštede
  • Hoteli, wellness centri – nastaju velike količine sive vode. Potrošnja vode u hotelima kreće se 125-200 litara / dan / gostu
  • Sportski centri - velike površine za navodnjavanje koji se mogu navodnjavati sivom vodom
  • Komercijalne i industrijske zgrade – nastaje velika količina sive vode iz tuševa i umivaonika koja se može ponovo koristiti npr. za ispiranje WC-a

Opis tehnologije
Otpadne vode pre ulaska u reakcioni rezervoar prolazi kroz mehanički tretman, pa odlazi na dalju biološku obradu. Reakcioni rezervoar je opremljen membranskim modulom koji u svom donjem delu sadrži aeracione elemente. Iznad membranskog modula je instalirana pumpa, vakum usisava vodu kroz membrane koja odlazi dalje u rezervoar za tretiranu vodu. Sistem sadrži sigurnosni preliv. Ukoliko je potrebno čista vode se može dodati u sistem.

AS-GW_AQUALOOP_šedé vody