AS-VODO

Vodomerne šahte se koriste za instalaciju vodomernih satova zajedno sa pripadajućim priključcima za jednostavno spajanje na kućne instalacije. Na zidovima se nalaze otvori za prolaz vodovodnih cevi u skladu sa crtežima ili prilagođena dogovoru sa kupcem. Standardne vodomerne šahte se proizvode kao samonoseće strukture za hodanje po njima ili kao strukture za postavljanje u beton koje se mogu postaviti ispod puteva…

Vodomerne šahte se koriste za instalaciju vodomernih satova zajedno sa pripadajućim priključcima za jednostavno spajanje na kućne instalacije. Na zidovima se nalaze otvori za prolaz vodovodnih cevi u skladu sa crtežima ili prilagođena dogovoru sa kupcem. Standardne vodomerne šahte se proizvode kao samonoseće strukture za hodanje po njima ili kao strukture za postavljanje u beton koje se mogu postaviti ispod puteva.

AS-VODO vodomerne šahte - prednosti

 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Verifikovana nosivost
 • Povećana otpornost na mehanička oštećenja
 • Izolovani poklopac sprečava smrzavanje unutar šahte
 • Garantovani statički kvalitet šahte
 • Šahta je vodonepropusna
 • Prihvatljivog modernog izgleda

Vodomerno okno Zavisno od mesta ugradnje postoje 4 osnovna tipa vodomernih šahti:

 • AS-VODO A2 je projektovan za ugradnju ispod zemlje bez dodatnog učvršćivanja (samonoseća struktura), sa mogućnošću hodanja iznad (nosivost max. 2 kN/m 3 ).
 • AS-VODO A5 je projektovan za ugradnju ispod zemlje bez dodatnog učvršćivanja šahte (samonoseća struktura), sa mogućnošću povremenog prelaza automobila po njegovoj površini (nosivost max. 5 kN/m 3 ).
 • AS-VODO B is projektovan za instalaciju ispod zemlje sa naknadnim pojačanjima u skladu sa očekivanim opterećenjem (nije samonoseća struktura).
 • AS-VODO je projektovan za ugradnju ispod nivoa podzemnih voda, ugrađen u beton.

AS-VODO vodomerne šahte

Vodomerna šahte odgovaraju standardnim betonskim strukturama ili šahtama od cigle unutrašnjih dimenzija 900x1200mm. U standardnom izvođenju zidovi sadrže otvore za vodovodne cevi (više detalja dalje u tekstu).
Spojevi na vodovodnu cev se nalaze na dubini od 300mm iznad temeljne ploče i 250mm od uzdužne ose šahte. Lokacija i tip otvora mogu biti odabrani od strane kupca.

Vodomerna šahta - AS-VODO A2, A5, B, C – Tehnički podaci

Tip šahte
Dimenzije (mm) Težina(kg)
D L Hc L1 B1 H1 H2 hp bp dp Prazna šahta bez poklopca Oprema
A2 1200 900 max. 1730 1400 1100 1510 200 300 63 63 120 140
A5 1200 900 max. 1730 1400 1100 1510 200 300 63 63 120 140
B 1200* 900* 1710* 1400* 1100* 1510* 200* 300 63* 63* 100 120
C 1200* 900* 1710* 1400* 1100* 1510* 200* 300 63* 63* 100 120

* ... Modifikaciju su takođe moguće

Vodomerna šahta - način ugradnje u teren

Vodomerno okno

Garancije

Vodomerno okno

Plastična šahta - 5 godina.
ASIO, spol. s r.o. poseduje ISO 9001:2000 sertifikat o kvalitetu.

Statički proračun

Struktura rezervoara je dizajnirana upotrebom metode proračuna krajnjih elemenata, uz pomoć programa za izračunavanje NEXIS, radni vek 25 godina.

Prodajni i servisni centri

Detaljnije informacije o proizvodima i uslugama se mogu dobiti u prodajnim i servisnim centrima, od naših predstavnika ili direktno od odeljenja za prodaju ASIO, spol. s r.o.