Obrada otpadne vode u kontejnerskoj izvedbi za 80-350ES

AS-ISO MBR linija za prečišćavanje otpadnih voda i namijenjena je za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za prečišćavanje komunalne vode koristi se aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smjese aktivnog mulja i prečišćene vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimizuju na način da se dobije izlazna voda visokog kvaliteta koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda…

AS-ISO MBR linija za prečišćavanje otpadnih voda namijenjena je za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Za pročišćavanje komunalne vode se koristi aerobni tretman obrade otpadne vode dok se za uklanjanje/razdvajanje smese aktivnog mulja i pročišćavanje vode koristi membranska tehnologija. Uređaji se optimizuju na način da se dobije izlazna voda visokog kvaliteta koja se može ponovno koristiti kao tehnološka voda.

Prednosti:

  • Obrađena voda se može koristiti kao tehnološka voda
  • Kompletna tehnologija za aerobnu obradu otpadne vode, uključujući operativni dio je uključena u cijenu
  • Objekt je izolovan i može se zaključati
  • Korisniku nudimo podršku i uslugu održavanja
  • Potrebni minimalni građevinski radovi
  • Pouzdanost i jednostavno rukovanje
  • Objekt je nadzeman i samostojeći
  • Mogućnost hemijskog čišćenja membrane na licu mjesta

Opis tehnologije:

Otpadna voda se prepumpava na mehanički pred-tretman u odjeljak (A), gdje se uklanjaju plivajuće i taložive čestice sa promerom većim od 1 mm. Čestice izdvojene na ovaj način se transportiraju pomoću kamion cisterne na mjesto predviđeno za skupljanje otpada ovakve vrste. Nakon mehaničkog pred-tretmana otpadna voda gravitacijski odlazi u aktivacijski dio (B), gdje se uklanjanje nečistoća vrši biološkim putem, pod delovanjem aerobnih i anaerobnih uslova. Ukoliko je potrebno ovaj deo se može koristiti kao akumulacijski rezervuar. Iz aktivacijskog dijela (B) voda se prepumpava u aktivacijski dio (C) u kojem je instaliran modul za ultra-filtraciju (D). Aktivacijski dio (C) je projekovan za istovremeno pročišćavanje otpadne vode biološkim tretmanom i tretmanom na ultra-filtracijskom modulu. U uređaju se nalaze aeratori za proizvodnju finih mjehurića vazduha za doziranje sa kiseonikom dok se u odeljku (C) oni takođe koriste i za čišćenje membranskog modula.

Kontejner_COV_popis_technologie

Montaža postrojenja za obradu

Postrojenje za obradu otpadne vode se instalira na betonsku podlogu sa pripremljenim cijevnim priključcima. Osim priključka na električnu mrežu i eventualne kontrolne opreme u prepumpnoj stanici (plovci u prepumpnoj stanici) postrojenje ne zahtijeva radove na električnim instalacijama. Postrojenje za obradu otpadnih voda se stavlja u pogon od strane dobavljača ili ovlaštenog izvođača radova. S obzirom na ugradnju tehnologije u ISO kontejner, postrojenja su prenosiva kamionom/brodom. Otvori za cijevi i za ventilacijski sastav se moraju izrezati iz zidova ISO kontejnera.

Održavanje

Održavanje vrši obučeni i ovlašteni servis. Održavanje membrana i podešavanje izvlačenja viška mulja se odvija po potrebi, u skladu sa operativnim pravilima, od strane operatera obučenog za rad na UPOV. U pravilu se membrane čiste i zamjenjuju svakih 6 mjeseci.

Garancija

UPOV tehnologija - 24 mjeseca; tankovi - 5 godina.

Dokumentacija

Zajedno sa kupoprodajnim ugovorom, kupac će dobiti operativnu i instalacionu dokumentaciju. Takođe kupac će dobiti preostalu dokumentaciju o UPOV sa garancijskim listom (Dnevnik rada, Upustvo za rad i Operativna pravila).