AS-PUMP

AS-PUMP prepumpne stanice za domaćinstva (prepumpna okna, prepumpne jame) su dizajnirane za prepumpavanje otpadne vode, kišnice i podzemne vode iz privatnih domova pod pritiskom u kanalizacijonu mrežu ili prema gravitacijskoj kanalizaciji…

Prepumpne stanice (prepumpna okna, prepumpne jame) su napravljene metodom zavarivanja ploča od polipropilena i dizajnirane na način da budu samonosive prilikom ugradnje u zelenu površinu. Ukoliko se ugradnja vrši u kolnu površinu, prepumpna stanica mora biti u potpunosti ugrađena u beton. Pumpe se isporučuju sa kućištem od lijevanog željeza i sa noževima za rezanje. Radom pumpi upravlja elektro upravljačka jedinica koja je dizajnirana za ugradnju na fasadu ili u zid. Oprema se isporučuje sa svjetlosnim indikatorima koji signaliziraju rad pumpi (normalni rad ili kvarove). Pumpe su kontrolirane pomoću elektro upravljačke jedinice dizajnirane da bude instalirana na fasadi ili ugrađena u zid. Greške se signaliziraju svjetlosnim pokazateljima u standardnom dizajnu.

Kvarovi na opremi se mogu dodatno dojavljivati putem SMS poruke, putem GSM modema, putem svjetlosne ili zvučne signalizacije (dodatna oprema). Isporuka uključuje lijevano željezni poklopac 600x600 mm klase „B“ ili okrugli plastični poklopac punjen sa betonom promjera 600 mm.

AS-PUMP prepumpne stanice za kućanstva (prepumpna okna, prepumpne jame) su dizajnirane za prepumpavanje otpadne vode, oborinske vode i podzemne vode iz privatnih kućanstava pod tlakom u kanalizacijsku mrežu ili prema gravitacijskoj kanalizaciji.