AS-ŠOK

Prelivne komore su posebno pogodne za korištenje kod konfiguracije terena sa malim nagibom, koja se često susreće sa problemom povratka vode u kanalizacijoni sistem, a koje imaju preliv koji odlazi prema recipijentu. U principu, prelivna komora AS-ŠOK garantuje minimalni odljiv Qt prema postrojenju za obradu otpadne vode, dok god ukupni priljev Qc u komoru nije 10-12 puta veći od granične vrijednost protoka Ql…

Preljevne komore su posebno pogodne za korištenje kod konfiguracije terena sa malim nagibom, koja se često susreće sa problemom povratka vode u kanalizacijski sistem, a koje imaju preljev koji odlazi prema recipijentu. U principu, preljevna komora AS-ŠOK garantira minimalni odljev Qt prema postrojenju za obradu otpadne vode, dok god ukupni priljev Qc u komoru nije 10-12 puta veći od granične vrijednost protoka Ql.


Prednosti

  • Visoka pouzdanost procesa
  • Minimalni problemi sa taloženjem mulja
  • Zadržavanje značajne količine onečišćenja u prvom ulazu vode
  • Nema povratka vode u kanalizacijsku mrežu
  • Mogućnost kontrole traženog protoka Ql

Preljevne komore AS-ŠOK
Tip D Š V* hv D d* z* s** Težina

Volumen betona

[mm]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [m 3 ]
AS–ŠOK 400 2 400 1 300 2 500 600 300 300 500 75 860 3,9
400 100
AS–ŠOK 600 3 400 1 300 2 700 800 500 400 700 125 1 150 6,0
600 150
AS–ŠOK 800 4 600 1 300 2 700 900 800 400 800 200 1 580 10,4
AS–ŠOK 1000 5 400 1 800 2 900 1 100 1 000 500 1 000 250 2 120 16,3
AS–ŠOK 1200 6 550 1 800 2 900 1 300 1 200 600 1 200 300 2 690 18,3

* Maksimalna veličina za određeni tip, ̽ ̽preporučena veličina za određen tip

Odabrane reference

AS-ŠOK 600/PB, grad: Letovice, CZ
AS-ŠOK 600/PB, grad: Brno-Slatina, CZ
AS-ŠOK 800/PB, grad: Stará Turá, CZ
AS-ŠOK 1200/PB, grad: Staré Město, CZ
AS-ŠOK 400/PB, grad: Uherský Brod, CZ
AS-ŠOK 600/PB, grad: Tučapy, CZ
AS-ŠOK 400/PB, grad: Hořice, CZ
AS-ŠOK 600/PB, grad: Biskupice u Jevíčka, CZ
AS-ŠOK 600/PB, grad: Zlín-Příluky, CZ