AS-FLOT 0,5 - 5

Princip rada AS-FLOT tehnologije temelji se na separacijskim procesima, koji se koriste za izdvajanje dispergiranih čestica ( suspendirane tvari, ulja i masnoće) iz otpadne vode. Tijekom procesa flotacije dolazi do interakcije između čestica onečišćenja i finih mjehurića zraka pri čemu nastaje flotacijska pjena koja je lakša od vode te isplivava na površinu. Pjena se sa površine uklanja pomoću zgrtača u prihvatni spremnik. Otpadna voda sadrži specifične čestice organskog porijekla, čije se prisustvo očituje kroz povišene koncentracije KPK, BPK5 , suspendirane tvari te ulja i masti.Također jedna od karakteristika otpadne vode iz prehrambene industrije je česta promjena temperature, pogotovo otpadne vode iz mesne industrije. Ovisno o zahtjevanim izlaznim parametrima u mogućnosti smo ponuditi projektiranje, dostavu i montažu opreme ne samo za mehanički pred-tretman već i za biološko pročišćavanje otpadne vode. Biološki tretman otpadne vode je potrebno primjeniti u slučajevima kada se pročišćena voda ispušta u prirodni recipijent. Sanitarno fekalna voda se ne podvrgava tretmanu na flotacijskoj jedinici već se nakon odgovarajućeg.

Primjena

 • Mesna industrija
 • Pivovare
 • Klaonice stoke
 • Prerada ribe
 • Mljekare
 • Proizvodnja čipsa i sl.
 • Sirane

Prednosti

 • Niski investicijski troškovi
 • Brza montaža
 • Ekonomičan rad
 • Optimalna potrošnja koagulanata i flokulanata uz maksimalnu učinkovitost
 • Visoka učinkovitost, pouzdanost i trajnost
 • Niski operativni troškovi

Tablica: Pokazetelji graničnih vrijednosti

Prosječno zagađenje otpadne vode iz prehrambene industrije
(propisani pravilnicima)
Predviđeni uvjete za ispuštanje u sustave javne odvodnje
(propisani pravilnicima)
Pokazatelj mg/l Prosječno [ mg/l ] Maksimalno [mg/l] Zahtjevana učinkovitost [%]
BSK 5 BPK 5 2500 750 1000 70
CHKSK KPK 4000 1600 2400 60
NL ST 2500 500 800 80
EL Ulja i masti 1000 50 100 90
Parametri mobilne flotacijske jedinice AS-FLOT flotacijska jedinica
Parametri Jedinice 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Max. protok m³ / h 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Dnevni protok m³ / dan 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Neto volumen flotacije 0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5
Površina flotacije 0,60 0,70 1,00 1,30 1,60 2,00 2,30 2,65 3,00 3,30
Instalirana snaga kW 13,36 13,36 13,36 13,48 13,48 13,48 13,48 13,66 13,66 13,66
Proizvodnja pjene i mulja m³ / dan 0,12 0,24 0,36 0,48 0,6 0,72 0,82 0,96 1,08 1,2
Volumen prepumpnog okna 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Volumen akumulacijskog spremnika 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5 5,25 6 6,75 7,5
Volumen akumulacijskog spremnika 3,5 3,5 3,5 5 5 8 8 11 11 11
Potrošnja koagulanta l/h (l/dan) 0,25 / (2) 0,5 / (4) 0,75 / (6) 1 / (8) 1,25 / (10) 1,5 / (12) 1,75 / (14) 2 / (16) 2,25 / (18) 2,5 / (20)
Potrošnja flokulanta l/h (l/dan) 0,5 / (4) 1 / (8) 1,5 / (12) 2 / (16) 2,5 / (20) 3 / (24) 3,5 / (28) 4 / (32) 4,5 / (36) 5 / (40)
Potrošnja sredstva za neutralizaciju l/h (l/dan) 0,1 / (0,4) 0,2 / (1,6) 0,3 / (3,6) 0,4 / (6,4) 0,5 / (10) 0,6/(14,4) 0,7 / (20) 0,8 / (25) 0,9 / (32) 1 (40)
x B Potrebno područje m 4 x 3,5 4 x 3,5 5 x 4 5 x 4 6 x 4 6 x 4 7 x 4 7 x 4 8 x 4 8 x 4
Vrsta kontejnera 15´ 15´ 17´ 17´ 20´ 20´ 20´ 20´ 20´ 20´