AS-FLOT 5-100

Za tretman otpadnih voda iz prehrambene industrije može se koristiti AS-FLOT tehnologija (flotacijska jedinica).

AS-FLOT tehnoligija se može koristiti u slijedećim granama prehrambene industrije

 • Mesna industrija
 • Pivovare
 • Klaonice stoke
 • Prerada ribe
 • Mljekare
 • Proizvodnja čipsa i sl.
 • Sirane

Princip rada AS–FLOT tehnologije temelji se na separacijskim procesima, koji se koriste za izdvajanje dispergiranih čestica (suspendirane tvari, ulja i masnoće) iz otpadne vode. Tijekom procesa flotacije dolazi do interakcije između čestica onečišćenja i finih mjehurića zraka pri čemu nastaje flotacijska pjena koja je lakša od vode te isplivava na površinu. Pjena se sa površine uklanja pomoću zgrtača u prihvatni spremnik. Otpadna voda sadrži specifične čestice organskog porijekla, čije se prisustvo očituje kroz povišene koncentracije KPK, BPK5, suspendirane tvari te ulja i masti. Također jedna od karakteristika otpadne vode iz prehrambene industrije je česta promjena temperature, pogotovo otpadne vode iz mesne industrije. Ovisno o zahtjevanim izlaznim parametrima u mogućnosti smo ponuditi projektiranje, dostavu i montažu opreme ne samo za mehanički pred-tretman već i za biološko pročišćavanje otpadne vode. Biološki tretman otpadne vode je potrebno primjeniti u slučajevima kada se pročišćena voda ispušta u prirodni recipijent. Sanitarno fekalna voda se ne podvrgava tretmanu na flotacijskoj jedinici već se nakon odgovarajućeg mehaničkog pred-tretmana direktno odvodi u UPOV.

Tablica: Pokazetelji graničnih vrijednosti

Prosječno zagađenje otpadne vod z potravinářského průmysluvoda iz prehrambene industrije Predviđeni uvjete za ispuštanje u sustave javne odvodnje
(propisani pravilnicima)
Pokazatelj mg/l Prosječno [ mg/l ] Maksimalno [mg/l] Zahtjevana učinkovitost [%]
BSK5 BPK 5 2500 750 1000 70
CHKSK KPK 4000 2000 2400 50
NL ST 2500 500 800 80
EL Ulja i masti 1000 50 100 90

Tehnološki proces predobrade otpadnih voda

Općenito se sastoji iz slijedećih faza

 • gruba filtracija
 • fina filtracija
 • kemijski predtretman otpadnih voda
 • Flotacijska jedinica (DAF)

Gruba filtracija

Prije nego što otpadna voda uđe u flotacijsku jedinicu potrebno je ukloniti krupne nečistoće (suspendirane tvari) iz otpadne vode. U ovisnosti od dovodne cijevi koriste se slijedeći postupci

 • košara na ulaska u prepumpno okno (dovodna cijev na većim dubinama)
 • automatska gruba rešetka „self cleaning“

Fina filtracija

Za finu filtraciju koristimo rotacijsko sito sa veličinom otvora 0,5mm. Sito je dizajnirano za ispiranje sa toplom vodom. Rotacijsko sito se montira na način da se krupne čestice sa sita mogu direktno sakupljati u kontejner za smeće.

Egalizacijski spremnik

Nakon grube i fine filtracije, otpadna voda se ulijeva u podzemni akumulacijski spremnik. Otapadna voda se u spremniku intenzivno miješa s propelerskom miješalicom. Miješanje može biti kontinuirano ili periodično.

Kemijski pred-tretman otpadnih voda

Svrha kemijskog pred-tretmana je uklanjanje nečistoća iz otpadne vode, tvoreći krupnije čestice koje se zatim uklanjaju iz otpadne vode primjenom flotacijske tehnologije. Pred-tretman se sastoji od dvije faze: koagulacija i flokulacija

Flotacija AS-FLOT

Flotacijska jedinica AS–FLOT radi na principu DAF tehnologije (tehnologija otopljenog zraka).

Recirkulacija i zasićenje zrakom se odvija pomoću „perlatora“ aeratora.

Pumpa osigurava tlak recirkulirane vode, dok se komprimirani zrak osigurava pomoću kompresora ili iz sistema unutar proizvodnog pogona. Čestice onečišćenja se kontinuirano sakupljaju na površini, koje se povremeno uklanjaju pomoću strugala u prihvatni spremnik. Flotacijska pjena se uklanja u podzemni spremnik ili kontejner. Pjena se formira od nečistoća i posebno od masti. U mesnoj industriji masnoće čine značajan dio nečistoća u otpadnoj vodi. Smanjenje koncentracija nečistoća u otpadnoj vodi kao što su masnoće, suspendirane tvari i otopljene organske tvari (prisutne u visokom postotku) u značajnoj mjeri doprinosi smanjenju parametara koji su pokazatelji kvalitete otpadne vode BPK5 i KPK.

Odvod vode iz flotacijske jedinice se nalazi na vrhu flotacijskog spremnika. Izlazna voda je rezultat prethodnih mehaničkih i kemijskih pred-tretmana te voda odlazi kroz sustav odvodnje dalje prema uređaju za biološku obradu otpadne vode. Na dnu spremnika se akumulira talog koji se mora kontrolirano ispuštati. Sustav može raditi u potpuno automatskom načinu rada ili se s nekom od njegovih funkcija upravlja ručno. To se uglavnom odnosi na rad strugala za uklanjanje pjene sa površine, na uklanjanje taloga sa dna spremnika kao i na rad kompresora. Upravljački panel flotacijske jedinice je dio glavnog upravljačkog panela.

Odabrane reference

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan)
Kostelecké uzeniny,a.s Kostelec u Jihlavy, CZ 900
Masná výroba Josef Filák Horní Lideč, CZ 120
MAKOVEC a.s. Držovice, CZ 90
MASO V + W, s.r.o Krnov, CZ 20
MVDr. Jaromír Steinhauser Brno, CZ 76
ABOLIV Mihai Viteazu, RO 80
Drůbeží polotovary NANJUK Kolarovo, BG 40
SVAMAN, s.r.o. Myjava, SK 210
Řeznictví František Šutera Olešnice, CZ 45
Gordon Prod Bisericani, RO 90
Drůbež CZ, s.r.o. Kunštát na Moravě, CZ 55
Masna Příbram, spol. s r.o. Příbram, CZ 800
Mlékárna Hlinsko Hlinsko, CZ 700
Jatka Poběžovice Poběžovice, CZ 75