Proizvodnja papira

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju papira. Tehnologija izdvajanja se koristi za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boje ili lepka) . Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi…

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda pogona za proizvodnju papira. Tehnologija izdvajanja se koristi za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boje ili lepka) .

Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona
 • Mogućnost odvajanja lepka i boje usprkos različitim tehnološkim procesima
 • Mogućnost korišćenje postojećih rezervuara i cevovoda
 • Jednostavnost upotrebe
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode
 • Minimalni operativni troškovi
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina

Primena u sledećim granama industrije:

 • papirna
 • drvna
 • ind. nameštaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • štamparije
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizuje u akumulacionom rezervuaru u kojem se mešanje vrši sporohodnom mešalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvaliteta vode. Homogenizovana otpadna voda se prepumpava kroz cevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flotaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrednost otpadne vode za dalje odvijanje procesa prečišćavanja, a samim time i pH vrednost za ispuštanje vode u kanalizacionu mrežu. Zagađenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju.

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućava dalju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Legenda:

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski rezervuar
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacioni rezervuar za mulj
5 Korekcija pH vrednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata


8 Mehanički pred-tretman
9 Cevni mešač
10 Prihvatni rezervuar
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Rezervuar za zgušćavanje
15 Izlaz prema kanalizacionoj mreži

Odabrane reference

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan) Datum ugradnje
Smurfit Kappa Czech Žimrovice, CZ 50 2007
Smurfit Kappa Slovakia Slovensko 20 2011
THIMM Obaly k.s. Všetaty, CZ 30 2009
Verpackung Delkeskamp Odry, CZ 10 2006
Orlické papírny ORPA, a.s Lanškroun, CZ 5 2004
Orlické papírny ORPA, a.s Hostačov, CZ 5 2005
Papirfabrika Ligatne Ligatne, Lotyšsko 3500 2008
Model Obaly Moravské Budějovice, CZ 5 2011
KAPPA KARTON (projekt) Brno, CZ