Građevinska industrija

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda koje nastaju u građevinarstvu je u mogućnosti izdvojiti boje, pigmente, vezivni lepak, mehaničke nečistoće (pesak) kao i disperzije (veziva topiva u vodi). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi…

Tehnologija za obradu industrijskih otpadnih voda koje nastaju u građevinstvu je u mogućnosti izdvojiti boje, pigmente, vezivni lepak, mehaničke nečistoće (pesak) kao i  disperzije (veziva topiva u vodi). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji, taloženju te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

Prednosti:

 • Zauzima mali prostor
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona
 • Mogućnost odvajanja lepka i boje usprkos različitim tehnološkim procesima
 • Mogućnost korišćenja postojećih spremnika i cevovoda
 • Jednostavnost upotrebe
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode
 • Minimalni operativni troškovi
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina

Primena u sledećim granama industrije

 • papirna
 • drvna
 • ind. nameštaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • štamparije
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizuje u akumulacionom spremniku u kojem se mešanje vrši sporohodnom mešalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvaliteta vode. Homogenizovana otpadna voda se prepumpava kroz cevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flokulaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrednost otpadne vode za dalje odvijanje procesa prečišćavanja, a samim time i pH vrednost za ispuštanje vode u kanalizacionu mrežu. Zagađivači iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju.

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućava dalju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Legenda:

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski spremnik
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacioni spremnik za mulj
5 Korekcija pH vrednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata


8 Mehanički pred-tretman
9 Cevni mešač
10 Prihvatni spremnik
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Spremnik za zgušnjavanje
15 Izlaz prema kanalizacionoj mreži

Odabrane refrence

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan) Datum ugradnje
KM Beta, a.s. Kyjov, CZ 15 2003
HET, spol. s r.o. Ohníč u Teplic, CZ 10 2004
HET, spol. s r.o. Ohníč u Teplic, CZ 20 2010