Drvna industrija

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda drvne industrije. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boje ili ljepila). Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženju) te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi…

Tehnologija za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u mogućnosti je izdvojiti boje kao i škrobni lepak iz industrijskih otpadnih voda drvne industrije. Tehnologija izdvajanja se koristiti za mešovite otpadne vode (otpadne vode koje sadrže boje i lepak) kao i za otpadne vode zagađene samo jednim zagađivačem (boje ili lepak) .

Tretman industrijskih otpadnih voda bazira se na hemijskoj stabilizaciji, precipitaciji (taloženju) te naknadnoj filtraciji i dehidraciji na filter presi.

Prednosti :

 • Zauzima mali prostor,
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona,
 • Mogućnost odvajanja lepka i boje usprkos različitim tehnološkim procesima,
 • Mogućnost korišćenje postojećih spremnika i cevovoda,
 • Jednostavnost upotrebe,
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode,
 • Minimalni operativni troškovi,
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina.

Primena u sledećim granama industrije:

 • papirna
 • drvna
 • ind. namještaja
 • građevinska
 • tekstilna
 • štamparije
 • automobilska

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizuje u akumulacionom rezervaru u kojem se mešanje vrši sporohodnom mešalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvaliteta vode. Homogenizovana otpadna voda se prepumpava kroz cevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flotaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrednost otpadne vode za dalje odvijanje procesa prečišćavanja, a samim time i pH vrednost za ispuštanje vode u kanalizacionu mrežu. Zagađenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju.

Za još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućuje dalju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Legenda:

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski spremnik
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacioni spremnik za mulj
5 Korekcija pH vrednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata


8 Mehanički pred-tretman
9 Cevni mešač
10 Prihvatni spremnik
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Spremnik za zgušćavanje
15 Izlaz prema kanalizacionoj mreži

Odabrane reference

Investitor Lokacija Kapacitet Q (m 3 /dan) Datum ugradnje
AGROP Ptení, CZ 5 2001
KRONODOOR Jihlava, CZ 10 2002
KRONOSPAN Jihlava, CZ 10 2004
JITONA, a.s. IKEA Klatovy, CZ 5 2004