AS-PROCHEM

Uređaj je dizajniran za kontinuiranu pripremu tj. otapanje praškastih ili granuliranih kemikalija (npr. polielektrolita). Njegova izvedba omogućuje kontinuirani rad, precizno podešavanje željene koncentracije i doziranja…

Uređaj je dizajniran za kontinuiranu pripremu tj. otapanje praškastih ili granuliranih kemikalija. Njegova izvedba omogućuje kontinuirani rad, precizno podešavanje željene koncentracije i doziranja. AS-PROCHEM se sastoji od lijevka za grijanje koji sprječava stvaranje problema sa vlažnim granulatom, spiralnog uređaja za precizno doziranje, uređaja za precizno doziranje vode , te iz tri komore za miješanje koje osiguravaju proizvodnju zadane otopine sa konstantnom koncentracijom. Oprema se može isporučiti u verziji od polipropilena (PP tip) ili od nehrđajućeg čelika (VA tip).

Oprema se može nadograditi sa spremnikom i spiralnim transporterom za prah,granulat, jedinicom za razrjeđivanje kao i raznim vrstama mehaničkih mIješalica te dodatnim spremnicima za miješanje i skladištenje.

AS-PROCHEM_scheme

Legenda:
1) Precizno doziranje vode,
2) Precizno doziranje praškastih kemikalija ili materijala u granulama,
3) Grijani spremnik za kemikalije,
4) Spremnik za miješanje,
5) Jedinica za razrjeđivanje,
6) Spremnik za pripremljenu otopinu,
7) Pumpe za koncetrat,
8) Pumpa za doziranje.