AS-PURAIN

Filter za kišnicu, patentiran za instalaciju u spremnik sa jedinstvenom učinkovitošću samo ispiranje - „self cleaning“…

Dizajnirali smo AS-PURAIN filter za kišnicu, poznat kao filter hidrauličnog skoka, filter za veličine krovova u rasponu od 60m² do više od 6000 m². Ovaj filtar se automatski čisti pomoću hidrauličnog skoka. Dizajn modela za AS-PURAIN filter dolazi iz prirode. Na gotovo svakom vodotokuj, možete vidjeti kako hidraulični skok funkcioniše. Voda teče preko jednog od kamenja, koji je gladak i zaobljen delovanjem vode tokom vremena. Na dnu padine, protok vode se menja iz nad-kritičnog u pod-kritično strujanje poznatije kao hidraulični skok. Ova pojava rezultuje povećanjem snage vode koja je slična snažnom vrtlogu i sve nečistoće su prisiljene preći na sledeći nivo i odlaze nizvodno.

Sledeći tipovi AS-PURAIN filtera su dizajnirani za odgovarajuće namene:
• AS-PURAIN PR 100 za porodične kuće: uključuju nepovratni ventil, zaštitu od malih životinja i skidač preliva,
• AS-PURAIN PR 100 za porodične kuće: uključujući skidač preliva,
• AS-PURAIN PR 150 do PR 400 za industrijske, javne i poslovne zgrade.

Voda najboljeg kvaliteta

Filter je dizajniran za filtriranje kišnica koje dolaze sa krovova. Analizirani uzorci potvrđuju izvrsni kvalitet vode. Voda je najprikladnija za ispiranja WC-a, za mašine za pranje veša za navodnjavanje vrtova, kao i za neke druge komercijalne svrhe. Korišćenjem kišnice tj. mekane vode smanjuju se troškovi pranja veša (primena manje količine deterdženta), sprječava se kalcifikacija cevovoda i uređaja, pa je kišnica najprirodniji način zalivanja biljaka. Čvrsto sito je otporno na udarce i dizajnirano je da traje celi životni vek filtera. Njegov trapezoidni oblik i dijagonalno postavljeni profili sprečavaju taloženje nečistoća i začepljenje sita. Površine vode u rezervoaru se dalje čiste pomoću prelivnog skidača koji je integrisan u filter AS-PURAIN PR 100. Dizajn AS-PURAIN PR 100 ima nepovratni ventil standardne veličine, kao što je navedeno većinom propisa. Na ovaj način se sprečava vraćanje prljave vode iz odvodnog cevovoda ulaz malih životinju u rezervoar sa kišnicom.

Učinak samočišćenja je 98 %

Kiše slabog intenziteta predstavljaju 97 % ukupnih padavina (kiša). Iz tog razloga je važno da je filter u mogućnosti primiti i sakupiti kiše slabog intenziteta.

filtr_01

Kiše jakog intenziteta se pojavljuju obično 4-10 puta godišnje, tj. čine 3 % ukupnih kiša tokom godine i služe za samo-čišćenje AS-PURAIN filtera. Jaki pljuskovi omogućuju stvaranje hidrauličnih skokova koji ispiraju nečistoće iz filtera u prelivnu/odvodnu cev.

filtr_02

AS-PURAIN filter za kišnicu se čisti tokom jakih pljuskova. Što znači da su potrebni minimalni troškovi za održavanje u poređenju sa drugim filtracionim sistemima. Učinak od 98 % pročišćavanja se postiže jedinstvenim "self cleaning" AS-PURAIN filterom za kišnicu.

Tehnički podaci:

Jednostavno sastavljanje, ugradnja i održavanje.

Filter zahtjeva ekstremno malo održavanja u poređenju sa ostalim vrstama “self cleaning” filtera za kišnicu, zahvaljujući konstrukciji kojom nastaju hidraulični skokovi i čvrstom situ. Ukoliko se voda zadržava u predelu filtera, sito se može očistiti ručno upotrebom visokopritisnog perača (miniwash). Čišćenje se vrlo jednostavno vrši kroz otvor na rezervoare. Također preporučujemo ugradnju PR-100-RSDS dizni za povratno ispiranje za spremnike kojima je pristup otežan. Nakon instaliranja dizni ispiranje može biti ručno otvaranjem ventila ili automatsko ventilom sa tajmerom.

Sistem za sakupljanje kišnice

Najbolje mesto za instalaciju filtera je rezervoar. Na taj način nema potrebe za dodatnim cevnim filterom ili posebnim filtracijskim rezervoarom. AS-PURAIN filter za kišnicu se može direktno koristiti kao preliv i sve dovodne cevi sa krova se mogu spojiti na jedan filter. Mnogi proizvođači rezervoara i preprodavači već postavljaju AS-PURAIN filtere u svoje rezervoare. Razlog tome su mali visinski nagibe, l što se AS-PURAIN filter naknadno može prilagoditi većini rezervoara.

Primeri instalacije

Primer AS-PURAIN filtera za kišnicu, instalacija u različitim spremnicima:

AS-PURAIN filter PR 100 za obiteljske kuće
instaliran u plastičnom rezervoaru.

AS-PURAIN filter PR 150 za industrijske,
javne ili poslovne zgrade u betonskom rezervoaru.

AS-PURAIN 01 AS-PURAIN 02

AS-PURAIN reference

U 2001.godini "self-cleaning" AS-PURAIN filter za kišnicu patentiran od strane kompanije INTEWA se pojavio na tržištu. Od tada je postavljeno vise od 20 000 jedinica. AS-PURAIN filter za kišnicu, originalnog naziva filter sa hidrauličnim skokom, na osnovu svoje mogućnosti samo održavanja/čišćenja je postao poznat širom sveta kao vodeća tehnologija za filtraciju kišnice.