AS-NIDAPLAST

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže atmosferskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali prečnici kanalizacionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosferskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacionog sistema ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta…

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže atmosferskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali prečnici kanalizacionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosferskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacionog sistema ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

Glavne prednosti AS-NIDAPLAST sistema:

  • Raspoloživi akumulacioni prostor: 95%
  • Potrebni minimalni građevinski radovi - npr. Mogućnost korišćenja prostora ispod parkinga
  • Blokovi su male težine - jednostavno rukovanje i manipulacija od strane dve osobe
  • Čvrstoća i otpornost za ugradnju ispod puteva

Tehnički podaci:
Materijal: PP
Dimenzije: blok 2,400 x 1,200 x 520 mm
Kanal prečnika: 20 mm
Težina: 42 kg/m 3
Kapacitet: 95%
Skladišna zapremina: 950 l/m 3

Mehanička svojstva:
Vertikalna nosivost: 400 kN/m 2
Horizontalna nosivost: 20 kN/m 2
Kratkoročno modul: 30-35 kN/m 2
Ugao trenja: Minimalni pokrivajući sloj za korišćenje kompaktnih mašina: 0.3 m šljunka s gradacijom 16/32
Minimalni sloj debljine za kretanje građevinskih mašina: 0.25 m kompaktnog materijala
Minimalni sloj debljine za parkinge: 0.5 m
Maksimalni sloj debljine na posebnom zemljištu težine od 20 kN/m 3 je 1.8 m

Otpornost:
UV: najmanje tri meseca
Uticaj na podzemne vode: neutralan
Otpornost na kiseline: vrlo dobar
Otpornost prema prirodnim uticajima: vrlo dobar

Dodatne mogućnosti: blokovi se mogu koristiti za smanjenje težine (sloj zemlje kojim se pokivaju strukture) i pri izvođenju različitih podzemnih struktura: