Prednosti:

 • Zauzima mali prostor,
 • Mogućnost ugradnje u neposrednoj blizini proizvodnog pogona,
 • Mogućnost odvajanja lepka i boje usprkos različitim tehnološkim procesima,
 • Mogućnost korišćenje postojećih rezervuara i cevovoda,
 • Jednostavnost upotrebe,
 • Nakon tretmana nema naknada i troškova za ispuštanje vode,
 • Minimalni operativni troškovi,
 • Povratak investicije u periodu od 1-3 godina.
Prádelny

Primena u sledećim granama industrije:

 • papirna,
 • drvna,
 • ind. nameštaja,
 • građevinska,
 • tekstilna,
 • štamparije,
 • automobilska.

Princip rada postrojenja za obradu otpadne vode AS-ASLI

Otpadna voda koja dolazi kontinuirano iz proizvodnog pogona se homogenizuje u akumulacionom rezervuaru u kojem se mešanje vrši sporohodnom mešalicom. Homogenizacijom se postiže izjednačavanje kvaliteta vode. Homogenizovana otpadna voda se prepumpava kroz cevni mikser u sedimentacijski reaktor. U cevnom mikseru se doziraju sredstva za koagulaciju, flokulaciju kao i alkalna sredstva za korekciju pH vrednosti. Na ovaj način se postiže potrebna pH vrednost otpadne vode za dalje odvijanje procesa prečišćavanja, a samim time i pH vrednost za ispuštanje vode u kanalizacionu mrežu. Zagađenja iz otpadne vode se izdvajaju procesom taloženja koje je potpomognuto dodatkom sredstva za koagulaciju. 

Na još bolji učinak filtracije i uklanjanja vode iz mulja pomoću filter prese utiče doziranje sredstva za flokulaciju. Otpadna voda tretirana na ovaj način omogućava dalju obradu otpadne vode u biološkom reaktoru.

Tehnološka shema:

Legenda:

1 Koagulacijski reaktor
2 Egalizacijski rezervuar
3 Dehidracija mulja
4 Homogenizacioni rezervuar za mulj
5 Korekcija pH vrednosti
6 Priprema koagulanata
7 Priprema flokulanata

8 Mehanički pred-tretman
9 Cevni mešač
10 Prihvatni rezervuar
11 Kontejner za mulj
12 Pumpe za mulj
13 Filter
14 Rezervuar za zgušnjavanje
15 Izlaz prema kanalizacionoj mreži