Power Plant Chemistry

Photo: Power Plant Chemistry

Je pojam koji uključuje pripremu vode, koroziju, zamor i trajnost materijala pod uticajem hemijskih primesa u parnim ciklusima konvencionalnih i nuklearnih elektrana, proizvodnji pare, hemijskom čišćenju vode i parnim ciklusima.

U ovom području, ASIO group može ponuditi svojim klijentima pripremu stručnih mišljenja, konsultantske usluge, analize, studije i projekte, revizije i izradu operativnih pravila za:

 • Hemijsko čišćenje, pasivizaciju
 • Pripremu vode, predlaganje i proveru uslova pripreme - biocidi, antiskalanti, korozijski inhibitori, itd.
 • Pregled uspešnosti i ekonomičnosti rada hemijske obrade voqda, kondenzata i tretmana za zagrevanja vode                                                                                                   
 • Optimizacija hemijskih režima kotlova i rashladnih ciklusa
 • Merenje korozije u vodenim ciklusima, analiza taloga iz vodenih ciklusa, uklj. preporuke za pravilan rad
 • Procena prikladnosti postojećih materijala za optimalan rad
 • Optimizacija potrošnje hemikalija
 • Predlog racionalnog rešenja, tehnoloških dijagrama, radnih parametara i načina rada
 • Hemijske pripreme vode u energanama, rafinerijama, metalurgiji  i ​​drugim granama  teške industrije
 • toplane
 • elektrane.
 

Kontakti

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
Czech Republic

tel.: +420 548 428 111
fax: +420 548 428 100
e-mail: asioasio.cz

Srbija

Orbal Corp d.o.o.
Tikveška 17
11000 Beograd
Srbija

tel.: +381 (0)63 618-107
mob.: +381 (0)69 613-820
e-mail: officeorbalcorp.com