Prelivne komore

Prelivne komore su objekti u sistemu kanalizacijone mreže, koji služe za razdvajanje atmosferskih padavina iz sasatva kanalizacijone mreže.  Oba proizvoda po hidro-inženjerskom dizajnu kao i po načinu ugradnje, spadaju u najkomplikovanije u kanalizacijonom sistemu. Iz tog razloga, u našoj ponudi možete pronaći različite tipove i veličine prelivnih komora, koje se mogu koristiti za rešavanje navedenih problema.

Photo: AS-ŠOK

AS-ŠOK

Prelivne komore su posebno pogodne za korištenje kod konfiguracije terena sa malim nagibom, koja se često susreće sa problemom povratka vode u kanalizacijoni sistem, a koje imaju preliv koji odlazi prema recipijentu. U principu, prelivna komora AS-ŠOK garantuje minimalni odljiv Qt prema postrojenju za obradu otpadne vode, dok god ukupni priljev Qc u komoru nije 10-12 puta veći od granične vrijednost protoka Ql.

više
Photo: AS-BALOK

AS-BALOK

Prelievne komore su izrazito korisne u slučajevima kada se cevno zadržavanje u dolaznoj kanalizaciji može koristiti kao prednost. AS-BALOK tip se temelji na načelu razdvajanja razređene otpadne vode preko preliivnog ruba. Svaki tip AS-BALOK prelivne komore je opremljen integriranim zasunom-ventilom na odlivu prema prigušnoj liniji, s podesivim prelivnim rubom. Oba ova kontrolna elementa su izrađena od nerđajućeg čelika Č 17 240. Minimalna granica odliva Ql iz komore je ograničena u rasponu (DN 150 ograničenje protoka cca. 15-20 l /s).

više