Separatori masti

Mastolovi koji se ponekad nazivaju i separatori masti se u principu koriste za izdvajanje masnoća iz otpadne vode. Masnoće spadaju u zahtjevne spojeve koji mogu uzrokovati značajne probleme u kanalizacijskom sustavu – formiraju se naslage u kanalizacijskom odvodu što dovodi do stvaranja neugodnih mirisa. Mastolovi pridonose sprječavanju takvih problema, jer je u njima  moguće  zadržati  i izdvojiti masti iz otpadne voda; otpadne vode bez masnoća  se tada mogu ispuštati u kanalizacijsku mreržu. Proizvodimo nekoliko tipova mastolova i izbor odgovarajućeg tipa zavisi od  različitih parametra, kao što su vrsta i količina masnoća i protok otpadne vode.

Photo: AS-FAKU

AS-FAKU

Masnoće u kanalizacijskom sistemu uzrokuju probleme, mehaničke- utiču na zaštopavanje cjevovoda, te higijenske- izazivaju neugodne mirise. Također izazivaju probleme u celom procesu obrade otpadne vode, utječu i na sedimenatcijska svojstva mulja, a samim time utiču i na kvalitetu izlaznih parametara.

više
Photo: AS-FAKU FOZ/AUTO

AS-FAKU FOZ/AUTO

Uređaj kojem stalno raste popularnosti je automatski mastolov. To je mehanička mastolov koji se sastoji od plastike ili nerđajućeg čelika vodonepropusnom spremnika koji se sastoji od ploče i pregrade, upotpunjen sa sistemom koji ima mogućnost automatskog ili poluautomatskog čišćenja. To znači da se mulj može ukloniti bez direktnog otvaranja mastolova. Čišćenje je pojednostavljeno, rad se temelji nas spajanju usisnog vozila preko brze spojke na izlaznu cev mastolova koja je instalirana na spoljašnjem delu zgrade. Stoga, ovaj sastav se uglavnom koristi na mestima gdje otvaranje mastolova može uzrokovati higijenske probleme, tj. u restoranima, restoranima za pripremanje brze hrane, menzama i kuhinjama, pogonima za preradu mesa.

više