Tretman za mulj

Obrada mulja predstavlja važan korak u procesu obrade otpadnih voda. Trenutno postoje dve vrste opreme tj. dva načina za obradu mulja. Prvi je takozvani "spiralni dehidrator" (mulj se prvo zgušnjava-cedi a potom se dehidrira). Druga mogućnost je proces aerobna termofilna stabilizacija (ATS), drugim riječima "proces stabilizacije mulja" tokom koje se uklanjaju bakterije i virusi te dobivamo visoko vrijedno gnojivo.

Photo: Spiralni dehidrator

Spiralni dehidrator

Spiralni dehidrator se koristi za zgugnjavanje i dehidraciju mulja. Uređaj je malih dimenzija i može raditi u automatskom modu sa minimalnim zahtjevima za održavanje. Upotrebom ove tehnologije/opreme se garantuje udeo suvih materija u dehidriranom mulju od minimalno 18 % za muljeve iz komunalnih otpadnih voda.

više