Tretman za mulj

Obrada mulja predstavlja važan korak u procesu obrade otpadnih voda. Trenutno postoje dve vrste opreme tj. dva načina za obradu mulja. Prvi je takozvani "spiralni dehidrator" (mulj se prvo zgušnjava-cedi a potom se dehidrira). Druga mogućnost je proces aerobna termofilna stabilizacija (ATS), drugim riječima "proces stabilizacije mulja" tokom koje se uklanjaju bakterije i virusi te dobivamo visoko vrijedno gnojivo.