Vodomerne šahte i rezervoari

U ovoj kategoriji naći ćete naše proizvode namenjene porodičnim kućama i vikendicama. Podzemni plastični rezervoari za skupljanje kišnice mogu biti jednostavno spojeni sa odvodom atmosferske vode. Osim njih, tu su i šahte sa dvostrukim zidovima koje predstavljaju rešenja za priključenje otpadnih voda iz porodičnih kuća ili vikendica na kanalizaciju. U nezavisnu grupu spadaju vodomerne šahte koje se koriste za smeštaj vodomera i spoj na vodovodnu mrežu.

Photo: AS-VODO

AS-VODO

Vodomerne šahte se koriste za instalaciju vodomernih satova zajedno sa pripadajućim priključcima za jednostavno spajanje na kućne instalacije. Na zidovima se nalaze otvori za prolaz vodovodnih cevi u skladu sa crtežima ili prilagođena dogovoru sa kupcem. Standardne vodomerne šahte se proizvode kao samonoseće strukture za hodanje po njima ili kao strukture za postavljanje u beton koje se mogu postaviti ispod puteva.

više
Photo: AS-TANK PP /ER /EO

AS-TANK PP /ER /EO

Podzemni plastični rezervoari ASIO, napravljeni su metodom zavarivanja konstrukcionih elemenata i ploča od polipropilena ili polietilena. Na zahtev kupca, plastični rezervoari mogu biti opremljeni pregradama ili različitim otvorima i priključcima za spajanje cevovoda. Podzemni plastični rezervoari su obično dizajnirani kao zatvoreni rezervoari sa plastičnim poklopcem (nije projektovan za hodanje) ili s poklopcem od livenog gvožđa pogodnim za hodanje. Plastični rezervoari mogu biti proizvedeni tako da omogućuju siguran kontakt s hranom.

više
Photo: AS-TANK PP /EO/PB /SV

AS-TANK PP /EO/PB /SV

Rezervoari i šahte (sa duplim zidovima) ASIO, napravljeni su metodom zavarivanja konstrukcionih elemenata i ploča od polipropilena ili. Na zahtev kupca, plastični rezervoari mogu biti opremljeni pregradama ili različitim otvorima i priključcima za spajanje cevovoda.

više