AS-TOP

Нефтеуловители AS-TOP предназначены для улавливания и отделения свободных нефтепродуктов и взвешенных веществ от сточных вод. Их используют для очистки стоков промышленных объектов, центров механизации, автостоянок, т.е. там, где на поверхность воды попадают нефтепродукты в различных объемах…

Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin zejména ropných látek ze znečištěných vod. Odlučovače lehkých kapalin slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.

Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP znamená:

koalescenční filtr ze specielní PUR pěny, lehce vyjímatelný
- snadná údržba
jmenovitá velikost dle EN normy - od 2l/s do ......
(dle požadavku zákazníka)
dvouplášťová konstrukce - nízké pořizovací a stavební náklady

Odlučovače ropných látek AS-TOP jsou vybaveny:

• kalovými prostorami podle místa použití

typ P – velikost kalojemu 300xNS pro velké množství splachů (opravárenské plochy, mytí staveb. strojů)
typ VF – velikost kalojemu 200xNS pro střední množství splachů (parkovací plochy užit. vozidel, sklady)
typ RC – velikost kalojemu 100xNS pro malé množství splachů (park. plochy osob. vozidel)

Dvouplášťová konstrukce nádrže odlučovače ropných látek AS-TOP ... EO/PB-SV

Progresivní řešení nádrže spojuje výhody plastových konstrukcí s betonovými.

Výhody:

jednoduchost výstavby
- dvojitý plastový plášť tvořící vnější i vnitřní bednění
- zabudovaná armovací výztuž
- po vybetonování zabezpečená stabilita výrobku proti tlaku zeminy, pojezdu těžkých vozidel, vztlaku spodní vody atd.

kombinace ztraceného bednění a izolace
(plastový plášť po dokončení betonáže slouží jako izolace betonové konstrukce proti agresivní vodě)

snadnost manipulace v podmínkách stavby - nízká hmotnost výrobku oproti betonovým prefabrikátům

nádrže veškerých částí odlučovačů lehkých kapalin typu AS-TOP ... /PB jsou standardně dodávány pro statické zatížení :
- tlak zeminy pro hloubku základové spáry 5 m
- hladina spodní vody po úroveň odtokové kanalizace
- nahodilé zatížení na povrchu pojezdem těžkými vozidly
- jiné potřeby projekčního osazení individuálně staticky zabezpečíme

Odlučovače lehkých kapalin
s nejnižšími pořizovacími a provozními náklady
vyhovující požadavkům evropských norem

Pro investory to znamená

 • záruku , že zařízení s velkou pravděpodobností vyhoví i v budoucnu, tj. v době, kdy uplyne platnost vodoprávního povolení, které se podle nového vodního zákona vydává na dobu omezenou.
 • úsporu celkových nákladů díky nové konstrukci zařízení, která umožnila snížení celkový objemů při zachování předepsaných objemů podle EN a která lépe hydraulicky využivá prostor. Tím bylo dosaženo úspor v celkové pořizovací ceně zařízení a snížení nákladů na údržbu podstatným snížením objemu likvidovaného odpadu.
 • zvýšení životnosti zařízení vestavby jsou výhradně vyráběny z nerezavějící oceli, zabezpečují vysokou odolnost a snadnou obsluhu i po několika letech provozu.
  U typů označených PB byla při konstrukci uplatněna nová koncepce tzv. dvouplášťových nádrží, kde se meziprostor vytvořený dvěma plášti z plastů až na místě osazení vybetonuje. Získá se tím konstrukce s vysokou odolností vůči okolnímu prostředí jak vzhledem k agresivitě prostředí (chemicky odolný plast zevnitř i z vnější strany) tak vzhledem ke statické pevnosti (pevnost odpovídající betonovým nádržím).

Pro stavební firmy to znamená

 • úspory při manipulaci ve srovnání s těžkými betonovými prefabrikáty
 • časové úspory - odpadá proces bednění a armování ( nádrže jsou dodávány již s výztuží) ve srovnání s betonáží klasických monolitů na stavbě.
 • úspory při provádění speciálních prací - odpadají nákladné izolace
 • bezproblémovost z hlediska vodotěsnosti

Pro projektanty to znamená

 • jistotu , že Váš projekt bude odpovídat současnému stavu techniky
 • výhodu , že při navrhování lze postupovat podle evropské normy, neboť jmenovité velikosti zařízení již této normě odpovídají
 • časovou nenáročnost , jaká je při navrhování prefabrikátů

Pro životní prostředí znamená

 • že bude použito zařízení se všeobecně v Evropě uznávaným standardem , zabezpečující s vysokou dohodnutou a garantovanou pravděpodobností jeho bezpečnost.

U typů označených PB byla při konstrukci uplatněna nová koncepce tzv. dvouplášťových nádrží, kde se meziprostor vytvořený dvěma plášti z plastů až na místě osazení vybetonuje. Získá se tím konstrukce s vysokou odolností vůči okolnímu prostředí jak vzhledem k agresivitě prostředí (chemicky odolný plast zevnitř i z vnější strany), tak vzhledem ke statické pevnosti (pevnost odpovídající betonovým nádržím).