Energija i obnovljivi izvori energije

Izvori obnovljivih i alternativnih izvora energije predstavljaju najveći potencijal za proizvodnju toplinske i električne energije kojima se nudi u odnosu na kapitalne troškove zanimljiva stopa povrata. U mogućnosti smo vam pružiti stručne konzultacije ili dizajnirati optimalna rješenja za uštede u oblasti energije i potrošnje pitke vode.


AS-ReHeater

AS-ReHeater su izmjenjivači topline namijenjeni za povrat topline iz otpadne vode bez potrebe za tretiranjem otpadnih voda (npr. filtracijom).

Detalj proizvoda
AS-ReHeater

Energija iz otpadne vode

Sve veća potrošnja energije, zajedno sa rastom cijena zahtijeva optimizaciju u korištenju dostupnih izvora energije, kao i istraživanje novih izvora energije. Ovaj trend je vidljiv u svim industrijskim granama i sferama, obrada vode nije nikakva iznimka u tome. Promjene u paradigmi o otpadnoj vodi su već zauzele mjesto u svijetu, na otpadne vode se sve manje gleda kao na otpadni produkt već kao na sirovinu. Otpadne vode sadrže organske tvari, koje predstavljaju potencijalno iskoristive izvore energije.

Detalj proizvoda

Siva voda kao izvor energije

Trenutno se prilikom izgradnje novih objekata (zgrada) sve više vodi računa o ekološkim i ekonomskim aspektima. Uštede pitke vode i energije spadaju među takve aspekte. Otpadna voda je izvor energije, čiji potencijal trenutno gotovo da nije ni iskorišten, iako se njena upotreba nameće sama po sebi (kanalizacijski cjevovodi te ostale strukture u kanalizacijskom sistemu). Posebno poglavlje je korištenje topline u zgradi. Smanjenje potrošnje pitke vode može se postići, na primjer pomoću sive vode.

Detalj proizvoda

Energija iz procesnih operacija

Tvrtka ASIO,group sudjeluje u širokom spektru djelovanja u smislu novih procesa ponovnog korištenja otpadne topline i drugih tehnoloških procesa i njihove retroaktivne primjene u proizvodnji električne energije, topline ili čak hlađenja, koja također uključuje pumpe za grijanje, kogeneracije jedinice, mikro turbine, ORC turbine, solarne i fotonaponske panele te i mnoge druge tehnologije. Velika većina tih tehnologija ima vrlo dobru učinkovitost i ekonomski povrat sredstava kroz period od 3-10 godina.

Detalj proizvoda