Tretman za mulj

Obrada mulja predstavlja važan korak u procesu obrade otpadnih voda. Trenutno postoje dvije vrste opreme tj. dva načina za obradu mulja. Prvi je takozvani "spiralni dehidrator" (mulj se prvo zgušnjava a potom se dehidrira). Druga mogućnost je proces aerobna termofilna stabilizacija (ATS), drugim riječima "proces stabilizacije mulja" tijekom koje se uklanjaju bakterije i virusi te dobivamo visoko vrijedno gnojivo.

Photo: Spiralni dehidrator

Spiralni dehidrator

Spiralni dehidrator se koristi za ugušćivanje i dehidraciju mulja. Uređaj je malih dimenzija i može raditi u automatskom modu sa minimalnim zahtjevima za održavanje. Upotrebom ove tehnologije/opreme se garantira udio suhe tvari u dehidriranom mulju od minimalno 18 % za muljeve iz komunalnih otpadnih voda.

više
Photo: Aerobna termofilna stabilizacija (ATS)

Aerobna termofilna stabilizacija (ATS)

Stabilizacija mulja je proces u kojem se vrši razgradnja organske tvari. Kod uporabe ATS tehnologije proces se odvija uporabom aerobnih mikroorganizama. U ovom procesu dolazi do oslobađanja energije iz mulja što izaziva zagrijavanje na više od 50°C. Na ovaj način, brzom razgradnjom organske tvari je postignuto da je 7-9 dana dovoljno za odvijanje procesa. Metabolizam aerobnih mikroorganizama dovodi do inaktivacije patogenih bakterija i virusa tj. higijenizacije , te samim time i stvaranja vrijednog gnojiva.

više

 

Kontakti

HRVATSKA

ASIO d.o.o.
BIOS, J.J.Strosmayera 341
31000 Osijek
Hrvatska

tel.: +385 31 638 125
mob.: +385 99 3355 315
fax: +385 31 638 125
e-mail:

BOSNA i HERCEGOVINA

EKO-servis d.o.o
Bukva bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 32 650 779
fax: +387 32 650 779
e-mail: