Obrada zraka

Radovi vezani za postrojenja za obradu otpadne vode kao i mnoga industrijska postrojenja vode računa o problemu vezanom za pojavu neugodnih mirisa. U prošlosti se neugodan miris iz bioloških procesa uklanjao upotrebom bioloških filtera. Međutim upotreba takvih glomaznih filtera je često puta nepouzdana i skupa investicija. Danas postoje pouzdani fizikalno-kemijski procesi koji se baziraju na ionizacijskim ili fotokatalitičkim reakcijama za tretman otpadnih plinova.

Fizikalno kemijske metode su vrlo učinkovite i pouzdane za uklanjanje neugodnih mirisa kao što su H2S, NH3, (CH3)2S i VOC (hlapljivi organski spojevi).

Photo: Fotokatalitička oksidacija

Fotokatalitička oksidacija

Ovaj proces je kombinacija foto-oksidacije temeljene na efektu UV zračenja i katalitičke oksidacije. Ovaj tretman se uglavnom koristi u sredinama koje su opterećene sa velikom količinom neugodnih mirisa i organskih tvari koje se teško razgrađuju (oksidiraju).

više
Photo: Ionizacija

Ionizacija

Proizvodnja aktivnog kisika je prirodni proces koji sterilizira i osvježava atmosferu. Svježi i čist zrak nakon oluje je dobro poznat – pojava u kojoj se atmosfera čisti pomoću fizikalno-kemijskih procesa, npr., izazvan munjama.

više
Photo: AS-BioAir Biofilteri

AS-BioAir Biofilteri

Linija biofiltera je dizajnirana za količine zraka od 100 do 1 700 m3/h. Biofilter se sastoji od spremnika, prirubnice za spajanje sa otpadnim zrakom, distribucijom vode za prskanje biofilterskog medija. Biofilteri nisu opremljeni sa krovom, pred-tretmanaom ili zagrijavanjem zraka. Montaža filtera također ne uključuje ventilatore za izvlačenje zraka.

više
 

Kontakti

HRVATSKA

ASIO d.o.o.
BIOS, J.J.Strosmayera 341
31000 Osijek
Hrvatska

tel.: +385 31 638 125
mob.: +385 99 3355 315
fax: +385 31 638 125
e-mail: asioasio.hr

BOSNA i HERCEGOVINA

EKO-servis d.o.o
Bukva, Put Izudina Alićehajića bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 32 650 779
fax: +387 32 650 779
e-mail: ekoservbih.net.ba