Obrada vazduha

Radovi vezani za postrojenja za obradu otpadne vode kao i mnoga industrijska postrojenja vode računa o problemu vezanom za pojavu neugodnih mirisa. U prošlosti se neugodan miris iz bioloških procesa uklanjao upotrebom bioloških filtera. Međutim upotreba takvih glomaznih filtera je često puta nepouzdana i skupa investicija. Danas postoje pouzdani fizičko-hemijski procesi koji se baziraju na ionizacijskim ili fotokatalitičkim reakcijama za tretman otpadnih gasova.

Fizičko- hemijske metode su vrlo efikasne i pouzdane za uklanjanje neugodnih mirisa kao što su H2S, NH3, (CH3)2S i VOC (hlapljiva organska jedinjenja).

Photo: Fotokatalitička oksidacija

Fotokatalitička oksidacija

Ovaj proces je kombinacija foto-oksidacije temeljene na efektu UV zračenja i katalitičke oksidacije. Ovaj tretman se uglavnom koristi u sredinama koje su opterećene sa velikom količinom neugodnih mirisa i organskih jedinjenja koje se teško razgrađuju (oksidiraju).

više
Photo: Ionizacija

Ionizacija

Proizvodnja aktivnog kiseonika je prirodni proces koji steriliše i osvežava atmosferu. Svež i čist vazduh nakon oluje je dobro poznat – pojava u kojoj se atmosfera čisti pomoću fizičko-hemijskih procesa, npr., izazvan munjama.

više
Photo: AS-BioAir Biofilteri

AS-BioAir Biofilteri

Linija biofiltera je dizajnirana za količine vazduha od 100 do 1 700 m3/h. Biofilter se sastoji od rezervuara, prirubnice za spajanje sa mešsvonom vazduha , distribucijom vode za prskanje biofilterskog medija. Biofilteri nisu opremljeni sa krovom, pred-tretmanaom ili zagrijavanjem vazduha. Montaža filtera također ne uključuje ventilatore za izvlačenje vazduha.

više

 

Kontakti

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
Czech Republic

tel.: +420 548 428 111
fax: +420 548 428 100
e-mail: asioasio.cz

Srbija

Orbal Corp d.o.o.
Tikveška 17
11000 Beograd
Srbija

tel.: +381 (0)63 618-107
mob.: +381 (0)69 613-820
e-mail: officeorbalcorp.com