Obrada vazduha

Radovi vezani za postrojenja za obradu otpadne vode kao i mnoga industrijska postrojenja vode računa o problemu vezanom za pojavu neugodnih mirisa. U prošlosti se neugodan miris iz bioloških procesa uklanjao upotrebom bioloških filtera. Međutim upotreba takvih glomaznih filtera je često puta nepouzdana i skupa investicija. Danas postoje pouzdani fizičko-hemijski procesi koji se baziraju na ionizacijskim ili fotokatalitičkim reakcijama za tretman otpadnih gasova.