Obrada voda nastalih iz atmosfrefskih padavina

Neispravna rešenja infiltracije atmosferskih voda i odvodni sistemi mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. To se posebno odnosi na gradove i naselja koja imaju administrativnu nadležnost za lokalne puteve, parkirališta automobila, zelene površine ili asfaltne površine. U isto vreme su prisutni jednostavni odvodni sistemi koji predstavljaju jednostavno rešenje za odvodenje sa parkirališta ili infiltraciju vode. Plastični rezervoari su pogodni za naknadno korištenje kišnice i čine idealno rešenje za skladištenje atmosferske vode; mogu se jednostavno povezati na sistem atmosferskih voda.

Photo: AS–REWA sr

AS–REWA sr

Plastični rezervoari za skladištenje i naknadno korištenje kišnice. Zbog različitih krovnih oblika i obloga ne odvodi se sva kišnica s krova. To se izražava pomoću "drenažnog koeficijenta" (0,6-0,8). Prilikom kontakta između kišnice i površine krova može doći do kontaminacije kišnice, pa stoga nisu sve krovne površine jednako pogodne za sakupljanje kišnice.

više
Photo: AS-PURAIN

AS-PURAIN

Filter za kišnicu, patentiran za instalaciju u spremnik sa jedinstvenom učinkovitošću samo ispiranje - „self cleaning“.

više
Photo: AS-RAINMASTER ECO

AS-RAINMASTER ECO

Potpuno automatizovana, operativna i nadzorna jedinica koju sačinjavaju pumpa, kontrolor i dovod za dopunjavanje čistom vodom.

više
Photo: AS-RAINMASTER FAVORIT

AS-RAINMASTER FAVORIT

Potpuno automatizirana, kontrolna i operativna jedinica sa pumpom, kontrolom i automatskim nadupunjavanjem vode, namijenjena za kišnu vodu i recikliranje sive vode. Sistem atmosferske vode za veće stambene jedinice, velika domaćinstva, poslovne objekte kao i za industrijsku primenu.

više
Photo: AS-KRECHT

AS-KRECHT

AS-KRECHT su tunelski (polukružni) akumulacioni i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje atmosferske vode sa asfaltiranih površina u zemljište.

više
Photo: AS-NIDAPLAST

AS-NIDAPLAST

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže atmosferskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali prečnici kanalizacionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosferskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacionog sistema ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

više

 

Kontakti

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
Czech Republic

tel.: +420 548 428 111
fax: +420 548 428 100
e-mail:

Srbija

Orbal Corp d.o.o.
Debarska 25/3
11000 Beograd
Srbija

tel.: +381 (0)63 618-107
mob.: +381 (0)69 613-820
e-mail: