Obrada voda nastalih iz atmosfrefskih padavina

Neispravna rešenja infiltracije atmosferskih voda i odvodni sistemi mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. To se posebno odnosi na gradove i naselja koja imaju administrativnu nadležnost za lokalne puteve, parkirališta automobila, zelene površine ili asfaltne površine. U isto vreme su prisutni jednostavni odvodni sistemi koji predstavljaju jednostavno rešenje za odvodenje sa parkirališta ili infiltraciju vode. Plastični rezervoari su pogodni za naknadno korištenje kišnice i čine idealno rešenje za skladištenje atmosferske vode; mogu se jednostavno povezati na sistem atmosferskih voda.

Photo: AS–REWA sr

AS–REWA sr

Plastični rezervoari za skladištenje i naknadno korištenje kišnice. Zbog različitih krovnih oblika i obloga ne odvodi se sva kišnica s krova. To se izražava pomoću "drenažnog koeficijenta" (0,6-0,8). Prilikom kontakta između kišnice i površine krova može doći do kontaminacije kišnice, pa stoga nisu sve krovne površine jednako pogodne za sakupljanje kišnice.

više
Photo: AS-PURAIN

AS-PURAIN

Filter za kišnicu, patentiran za instalaciju u spremnik sa jedinstvenom učinkovitošću samo ispiranje - „self cleaning“.

više
Photo: AS-RAINMASTER ECO

AS-RAINMASTER ECO

Potpuno automatizovana, operativna i nadzorna jedinica koju sačinjavaju pumpa, kontrolor i dovod za dopunjavanje čistom vodom.

više
Photo: AS-RAINMASTER FAVORIT

AS-RAINMASTER FAVORIT

Potpuno automatizirana, kontrolna i operativna jedinica sa pumpom, kontrolom i automatskim nadupunjavanjem vode, namijenjena za kišnu vodu i recikliranje sive vode. Sistem atmosferske vode za veće stambene jedinice, velika domaćinstva, poslovne objekte kao i za industrijsku primenu.

više
Photo: AS-KRECHT

AS-KRECHT

AS-KRECHT su tunelski (polukružni) akumulacioni i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje atmosferske vode sa asfaltiranih površina u zemljište.

više
Photo: AS-NIDAPLAST

AS-NIDAPLAST

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže atmosferskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali prečnici kanalizacionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosferskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacionog sistema ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

više