Aerační věž AS-STRIP

Photo: Aerační věž AS-STRIP

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Peter Putz
Ing. Peter Putz
Tel.: 548 428 164
Mobil: 601 358 362
E-mail: putz@asio.cz

Aerační věž je levné, konstrukčně jednoduché a funkční zařízení, které může skvěle posloužit pro předúpravu surové vody při výrobě vody pitné, a to i bez použití chemie.

Zařízení najde své uplatnění zejména při úpravě podzemních vod, které zpravidla obsahují jen minimální koncentrace kyslíku. To má ve vazbě na horninové podloží vliv na přítomnost redukovaných, rozpuštěných forem železa (Fe2+) a manganu (Mn2+), které v tomto oxidačním stavu nelze z vody efektivně odstranit.

Aerační věž funguje jako skrápěná kolona v podobě vysoké kruhové nádoby, jejíž náplň představují speciálně tvarované plastové kroužky. Surová voda je čerpána do vrcholku věže, kde je pomocí rozprašovacích trysek zkrápěna náplň kroužků, přes které pak voda gravitačně protéká směrem k patě aerační věže. Na povrchu náplně dojde k rozptýlení vody, která smáčí její povrch a dochází tak k maximalizaci povrchu fázového rozhraní vzduch/voda.

Proti směru proudění upravované vody je do prostoru aerační věže dopravován vzduch za pomoci výkonného ventilátoru, čímž dochází k maximálnímu nasycení vody kyslíkem. To má za následek zoxidování přítomného železa, které tak přejde na nerozpuštěnou formu (Fe3+), kterou je možné z upravované vody odseparovat např. na pískových filtrech, případně vytěsnění nežádoucích plynů (např. radonu), jejichž koncentrace je v podzemních vodách často zvýšená a je limitována vyhláškou.

AS-STRIP

Aerační věž AS-STRIP

AS-STRIP - akumulační nádrž

Aerační věž AS-STRIP