Semináře

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu.

   01.02.2018 - Brno    13.02.2018 - České Budějovice    21.02.2018 - Olomouc
   06.02.2018 - Teplice    15.02.2018 - Ostrava    28.02.2018 - Praha
   07.02.2018 - Plzeň    20.02.2018 - Zlín    01.03.2018 - Hradec Králové

... bližší informace najdete na http://www.asio.cz/cz/jste-v-obraze


WEBINÁŘE (on-line semináře) 2017

24.02.2017 - Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV (videozáznam z webináře)
Popis webináře: Nerovnoměrnost je jedna z okolností, s níž je při návrhu biologického čištění obtížné se vyrovnat. Webinář poskytne náměty na řešení a nabídne i vhodné výrobky, s jejichž pomocí se s problémem dá popasovat a vyřešit ho. Otázka nabyla na významu po tom, co se dále zpřísnily a zpřísňují požadavky na odstranění dusíku.

31.03.2017 - Srážkové vody a možnosti řešení jejich využití v malém i velkém (videozáznam z webináře)
Popis webináře:  Tím, jak se touto problematikou jako firma zabýváme, objevujeme další a další know-how i u tak zdánlivě jednoduché činnosti, jako je zachycení srážkové vody a její využití.

28.04.2017 - ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru (videozáznam z webináře)
Popis webináře: Připravili jsme pro Vás webinář pro nově prezentovanou komunální ČOV určenou pro čištění splaškových vod produkovaných např. z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších. Bude představena nová konstrukce SBR reaktoru pod obchodním názvem AS-HSBR, její hlavní výhody, typy nádrží, možnosti osazení a další.

26.05.2017 - Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání (videozáznam z webináře)
Popis webináře: ASIO je partnerem řady technologických průmyslových firem a díky výzkumu získává průběžně i další know-how v oblasti úpravy a zejména recyklace odpadních vod.

30.06.2017 - Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání (videozáznam z webináře)
Popis webináře: ASIO ve spolupráci s firmou ProVenkov zpracovalo  řadu žádostí o dotace pro obce a části obcí, a tak může nabídnout fundované informace z této oblasti, což může být cenné zejména pro obce. V nabídce pro tuto oblast je posouzení možnosti získání dotace.

28.07.2017 - Objekty na stokových sítích (videozáznam z webináře)
Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) a odlehčovacích komor včetně ekonomiky výstavby. Dále budou představeny novinky jako např. multifunkční protizápachové filtrační elementy do kanalizačních šachet.

25.08.2017 - Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu (videozáznam z webináře)
Popis webináře:  Desodorizace je obor, který se v poslední době začal intenzivněji rozvíjet zejména díky nejrůznějším aktivitám, které si uvědomují, že vliv na zdraví se nedá dlouhodobě podceňovat. ASIO se tradičně touto problematikou zabývá a má co nabídnout.

22.09.2017 - Úprava vod pro domácnosti a průmysl (videozáznam z webináře)
Popis webináře: Úprava vody jako taková pracuje s různými možnostmi úpravy dle požadavků jednotlivých odvětví a spotřebišť, pro která má být upravená voda využita. Požadované kvality vody je dosaženo různými technologiemi, které budou na webináři představeny.

27.10.2017 - Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení (videozáznam z webináře)
Popis webináře: Oblast, ve které se potkávají všechny aktivity ASIO NEW a zároveň i oblast, kde je neustále rozšiřováno know-how. Důležitým aspektem je využití obnovitelné energie.

24.11.2017 - AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Popis webináře: S rozvojem technologií ČOV pro obce je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování - touto problematikou se bude zabývat zmíněný webinář.

15.12.2017 - Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Popis webináře: Bilancování roku 2017 - aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2018. Nové výrobky, nové technologie a zkušenosti z realizovaných novinek.

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00 na YouTube … viz https://www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live

Pro případné dotazy neváhejte kontaktovat Michala Plotěného na plotenym@asio.cz nebo na telefonu 724 768 192.


Videozáznam z vybraných seminářů, webinářů najdete na ASIO YouTube kanálu

ASIO YouTube kanálASIO YouTube kanál 


Mediální partneři seminářů:

 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required