Semináře

Modrá úsporám… utopie a praxe

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Termíny a místa:

02.02.2017 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
07.02.2017 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
08.02.2017 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
14.02.2017 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
16.02.2017 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
21.02.2017 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
22.02.2017 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
28.02.2017 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,148 28 Praha 4
02.03.2017 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Čas: 09:00 – 14:00

... více viz http://www.asio.cz/cz/modra-usporam-utopie-a-praxe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEBINÁŘE (on-line semináře) 2016

Návod jak se na webinář přihlásit najdete >> klikněte zde << bližší informace na plotenym@asio.cz nebo na telefonu 724 768 192 (Michal Plotěný). Webináře začínají vždy od 09:30.

05.02.2016 - Sinice, vliv fosforu na trofizaci a jeho odstraňování z odpadních vod

Popis webináře: Kdy jindy mluvit o sinicích než v zimě. Až se léto zeptá, tak už je pozdě bycha honit. Jsou na naší planetě miliardy let, a tedy déle než člověk, což svědčí o jejich schopnosti přizpůsobení se podmínkám. Jejich problém spočívá v produkci toxických látek působících na lidské zdraví. V podstatě o nich platí to, co o Valaších a alkoholu - všichni s nimi prohrávají a jen někteří dokáží remizovat. Zkušenosti z praxe (např. Brněnské přehrady) o tom, jak remizovat a minimalizovat výskyt sinic, budou předmětem webináře. Další část pak bude věnována problematice fosforu a technologiím na jeho odstraňování z vod.

26.02.2016 - Objekty na stokových sítích (videozáznam - čerpací šachty, odlehčovací komory, HDV)

Popis webináře:  Bůh Lomikel by se divil, jaká zařízení se vyskytují na stokách. Pro něj a pro příchozí bude prezentován přehled toho, co se nabízí a je nabízeno firmou ASIO, spol. s r.o. k řešení stokových sítí. Počínajíc čerpacími stanicemi (nová manipulační technika a šachty) a jejich navrhováním, přes odlehčovací komory (dovybavení dalšími prvky) až po předčištění srážkových vod a zasakovací objekty (nejčastější chyby v projektech a zkušenosti z praxe).

01.04.2016 - Úprava vod pro prádelenský průmysl (videozáznam z webináře)

Popis webináře: Doba, kdy se pralo v potoce, a špinavou vodu si odnesla a vyřešila řeka, je pryč. V dnešní době je nutné vodu použít několikrát a pak ji vrátit do přírody čistou a studenou. Předmětem webináře budou zkušenosti z realizací úpravy vod pro prádelenský průmysl - recyklace vody a tepla. Seznámení s technologiemi používanými ve světě a prezentace dvou akcí – jedné zrealizované a jedné nezrealizované.

29.04.2016 - Řešení solitérních nemovitostí - aneb voda v domě od A do Z  (videozáznam z webináře)

Popis webináře: Solitérních nemovitostí a nemovitostí bez připojení na veřejné sítě  stále přibývá. V rámci webináře tak budou  představena možná variantní řešení zásobování vodou, využití srážkových vod a jejich skladování a čištění odpadních vod. Budou prezentována jak klasická řešení, tak netradiční kombinace s využitím NASS s cílem minimalizovat náklady na provoz domu, minimalizovat ovlivnění okolí nebo potřebu energie.

27.05.2016 - NEW pro průmysl - možnosti recyklace energie a úspor ve vodním hospodářství průmyslových podniků

Popis webináře: Všichni chtějí snižovat provozní náklady. NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod - tj. jak úspory ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod. V rámci webináře budou prezentovány zkušenosti s recyklací tepla a vod a využití např. srážkových vod.

24.06.2016 - Alternativní možnosti řešení odpadních vod v obcích - ČOV pro skupiny domů, atd. (decentrál) (videozáznam z webináře)

Popis webináře: Řada obcí má z minulosti nereálnou představu o řešení odvádění odpadních vod – řešení, která jsou nerealizovatelná z finančních nebo jiných důvodů. Webinář tak především představí obcím reálné možnosti, a to od koncepčních návrhů pro různé typy obcí až po konkrétní řešení místních situací. Různé typy čistíren, včetně vegetačních, různé systémy řešení likvidace kalu, různé modely provozování a možná i něco o dotacích.

29.07.2016 - Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu (videozáznam z webináře)

Popis webináře: Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v souvislosti s čištěním vod i s problematikou zápachu a jeho řešením. Mezi nejúčinnější technologie patří systémy na principu fotokatalytické oxidace.
S rozvojem technologií ČOV pro obce je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování - touto problematikou se bude zabývat druhá část přednášky.

26.08.2016 - Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech (videozáznam z webináře)

Popis webináře: V duchu udržitelnosti, tj. při snížení nákladů na vodu a teplo, lze realizovat rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný zdroj energie. Další úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její recyklaci nebo využití srážkové vody na splachování WC, apod. Nejekonomičtější je pak provedení změny v době rekonstrukce nebo při realizaci nových staveb. Odprezentovány budou i nové výrobky v této oblasti - lapáky tuků se zvýšenou účinností, výměníky, zařízení na recyklaci vod.

30.09.2016 - Problematika hygienického zabezpečení vod (videozáznam z webináře)

Popis webináře: Webinář bude věnován legislativě a možnostem hygienického zabezpečení jak pitných, tak i recyklovaných nebo odpadních vod v nejrůznějších souvislostech. Zejména bude diskutováno využití  odpadních vod na závlahu a recyklace šedých vod v rámci budov.

21.10.2016 - Flotace a další procesy pro průmyslové vody (videozáznam z webináře)

Popis webináře: Představení kompletní řady flotačních jednotek a praktických realizací pro různá řešení ČOV v průmyslu.

25.11.2016 - Úprava pitných a procesních vod (videozáznam z webináře)

Popis webináře: Progresivní technologie při úpravě pitných vod. Reverzní osmóza, ultrafiltrace, hygienické zabezpečení vod, apod.

16.12.2016 - Nové výrobky a technologie pro rok 2017 (videozáznam z webináře)

Popis webináře: Bilancování roku 2016 - aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2017. Nové výrobky, nové technologie a zkušenosti z realizovaných novinek.

Návod jak se na webinář přihlásit najdete >> klikněte zde << bližší informace na plotenym@asio.cz nebo na telefonu 724 768 192 (Michal Plotěný).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videozáznam z vybraných seminářů, webinářů najdete na ASIO YouTube kanálu

ASIO YouTube kanálASIO YouTube kanál 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mediální partneři seminářů:

 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz