Webinář (2)

Aktuality (2)

Články (2)

Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

Obsahem byly novinky z legislativy (vodní a stavební zákon) letos možná více než jindy z oblasti havárií.

30. 5. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023