Úprava vody

Mezi hlavní činnosti, kterými se dlouhodobě zabýváme, patří vedle čištění odpadních vod, také úprava vody - především pak úprava vody na pitnou vodu, úprava vody v průmyslu nebo tzv. úprava šedé vody. Intenzivně se věnujeme i redukci sinic, které v posledních letech na řadě vodních ploch v ČR znehodnocují kvalitu vody.

Všechny uvedené činnosti mají jedno společné - nedostatečná či nevyhovující kvalita vody. Snažíme se proto nalézat taková řešení, která umožňují pomocí moderních technologií a fyzikálně-chemických metod upravovat kvalitu vody na požadovanou úroveň.

Konkrétní metody úpravy vody (filtrace, oxidace, adsorpce apod.) volíme vždy s ohledem na účel použití upravené vody a životní prostředí - jiný přístup vyžaduje úprava pitné vody a zcela odlišné technologie využíváme při úpravě vody pro napájecí kotle nebo obecně při úpravě vody pro průmyslové účely. 

V jakých případech vám pomůžeme?

  • Úprava vody na pitnou vodu pro města a obce.
  • Rekonstrukce a intenzifikace vodárenských prvků a objektů.
  • Příprava velmi čisté vody pro elektrotechniku, farmaceutický nebo potravinářský průmysl.
  • Úprava podzemní vody v oblastech bez veřejné distribuční sítě.
  • Úprava a filtrace vody pro chladící okruhy
  • Příprava oplachové vody pro sklárny, automobilový nebo elektrotechnický průmysl apod.

Photo: Obecné principy úpravy vody

Obecné principy úpravy vody

Procesy úpravy vody zahrnují široké spektrum technologií a fyzikálně-chemických metod. Odlišné metody je nutné volit i podle účelu použití upravené vody – jiný přístup představuje úprava vody pitné, a odlišnou technologii vyžaduje například příprava chladící vody, napájecí vody pro kotle nebo vody procesní.

více
Photo: Úprava vody pro domácnosti a obce

Úprava vody pro domácnosti a obce

Úprava vody pro domácnosti, čištění a filtrace vody z vrtů, studní, vodovodního řádu. Domácí úpravna vody může sloužit k odstranění mechanických nečistot filtrací, snížení tvrdosti, snížení železa a manganu, odstranění dusičnanů, těžkých kovů, radioaktivity, nežádoucího zápachu, chuti, apod. Filtry pro domácnosti jsou jednoduché na provoz i údržbu a provozně úsporné. Nedílnou součástí úpravy vody je desinfekce s cílem odstranění a zabránění růstu mikroorganismů různými metodami.

více
Photo: Úprava vody pro průmyslové účely

Úprava vody pro průmyslové účely

Úprava vody pro různé typy průmyslových aplikací - energetika, stavebnictví, farmaceutický průmysl, zdravotnictví a dalších pomocí membránových technologií, reverzní osmózy, atd.

více
Photo: Šedé vody

Šedé vody

Nedostatek kvalitní pitné vody, neustále se zvyšující cena pitné vody a v neposlední řadě i cena za čištění odpadních vod je důvodem k úsporným opatřením v oblasti hospodaření s vodou. Šedá voda je nazývána dle svého typického zbarvení. Jedná se o vodu z umyvadel, sprch, praček a kuchyní, které neobsahují fekálie a moč. Šedou vodu je možné po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad.

více
Photo: Program sinice

Program sinice

V posledním desetiletí se problematika nadměrného růstu sinic stává stále závažnějším problémem. Metod řešení je několik od preventivních metod snížení trofie až po opatření, která řeší následek nadměrného růstu sinic.

více