Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda může znamenat příležitost, jindy velký problém. V naší nabídce najdete řešení pro obě situace. Plastové nádrže slouží k uskladnění dešťové vody a jejímu následnému využití (užitková voda), odvod dešťové vody (odvodnění parkoviště) nebo rychlé vsakování dešťové vody zajišťují drenážní systémy, které účinně odvádějí dešťovou vodu z povrchu zpevněné plochy.

Photo: AS-MONA

AS-MONA

Nádrže na vodu AS-MONA jsou stabilní „festovní“ monolitické nádrže s minimálními nároky na osazení do terénu.

více
Photo: AS-REWA

AS-REWA

Nádrže na dešťovou vodu variabilní velikosti a výbavy podle konkrétních případů a požadavků. Plastové nádrže jsou určené pro uskladnění a následné využívání dešťové vody.

více
Photo: AS-PURAIN

AS-PURAIN

Filtr dešťové vody pro instalaci do nádrže, s unikátním patentovaným samočištěním.

více
Photo: AS-RAINMASTER ECO

AS-RAINMASTER ECO

Zařízení s plně automatizovaným řízením a monitorováním kombinované s čerpadlem a kontrolním panelem pro využívání dešťové a pitné vody.

více
Photo: AS-RAINMASTER FAVORIT

AS-RAINMASTER FAVORIT

Jednotka s plně automatizovaným řízením a monitorováním kombinované s čerpadlem pro opětovné využívání dešťových a šedých vod. Jednotka pro velké rodinné domy, bytové domy, provozovny a průmyslové objekty.

více
Photo: AS-KRECHT

AS-KRECHT

AS-KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.

více
Photo: AS-NIDAPLAST

AS-NIDAPLAST

AS-NIDAPLAST je akumulační a drenážní systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V případě použití v kombinaci s nepropustnými foliemi slouží jako retenční nádrž s řízeným odtokem.

více
Photo: AS-RDN

AS-RDN

U nádrží na dešťovou vodu se dá zkombinovat akumulace a retence v jedné nádobě, a šetřit tak jak potřebný objem, tak finance.

více

Nevíte jak vybrat a poskládat vhodnou kombinaci výrobků pro Váš dům? Máte strach, aby jste při objednávání na něco nezapomněli? Podívejte se na tuto animaci a získáte přehled o možnostech řešení.