Obecné principy úpravy vody

Photo: Obecné principy úpravy vody

Kontaktní osoby

Ing. Michal Šubrt
Tel.: 548 428 195
Mobil: 727 927 720
E-mail: subrt@asio.cz

Procesy úpravy vody zahrnují široké spektrum technologií a fyzikálně-chemických metod. Odlišné metody je nutné volit i podle účelu použití upravené vody – jiný přístup představuje úprava vody pitné, a odlišnou technologii vyžaduje například příprava chladící vody, napájecí vody pro kotle nebo vody procesní.

V procesu úpravy vod nachází uplatnění široká škála fyzikálně-chemických metod, např.:

 • koagulace, flokulace, sedimentace – odstranění zákalu a koloidních látek,
 • filtrace – mechanické filtry na odstranění hrubých nečistot, pískové filtry,
 • membránové procesy – ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza,
 • ionexové technologie – změkčení, odstranění NO3 –, dealkalizace, výroba demineralizované vody,
 • adsorpce – odstranění arsenu, aktivní uhlí pro odstranění zápachu, chuti,
 • odplynění – snížení obsahu kyslíku, CO2, radonu (převážně podzemní vody),
 • oxidace, redukce – odstranění Fe, chlorace, ozonizace, UV záření pro snížení mikrobiálního oživení.

Oblast použití:

 • úpravny pitných vod pro obce, vodárenské společnosti – rekonstrukce, intenzifikace
 • příprava velmi čisté vody – např. elektrotechnika, farmaceutický a potravinářský průmysl,napájecí voda pro kotle
 • úpravny podzemní vody – tam, kde není možnost připojení na veřejnou distribuční síť
 • oplachová voda – sklárny, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, výroba plastů
 • chladící voda