Mobilan jedinica za dehidraciju mulja

Spiralnim dehidratorom je moguće vršiti dehidraciju raznih vrsta muljeva; biološki muljevi, muljevi sa flotacije, kemijski muljevi i sl. Tvrtka ASIO nudi mogućnost isporuke mobilnog uređaja za dehidraciju mulja. Kompletna jedinica je montirana na prikolici te jedini priključci koji se trebaju osigurati na lokaciji su el. energija i čista voda.

mobilní dehydrátor

Jedinica se sastoji od spiralnog dehidratora, stanice za pripremu otopine flokulanata, dozirne pumpe za flokulante, kontrolne jedinice, potopne muljne pumpe koja se pomoću fleksibilnog crijeva sa brzim spojkama spaja na spiralni dehidrator. Cijeli postupak puštanja u rad traje nekoliko minuta.

Također možemo prije nego što se jedinice postavi napraviti testiranje i odbrati najpogodniji tip flokulanta za Vaš tip mulja. Moguće je za vrijeme boravka jedinice na lokaciji izvršiti i razna testiranja kao što je dehidracija mulja direktno iz sekundarnog taložnika ili direktno iz aktivacijskog spremnika. Ukoliko ste zainteresirani za demonstraciju slobodno nam se obratite.