Odstranění tvrdosti, železa, manganu, amoniaku a biologické ho znečištění [hr]