Odstranění dusičnanů [hr]

Odstranění dusičnanů se provádí na filtračním loži anexu v Cl - formě. Voda musí být nejprve zbavena železa a manganu, olejů a hygienicky zabezpečena. Vhodnost použití filtru se stanovuje na základě posouzení koncentrace dusičnanů a chloridů. Při vyčerpání kapacity se náplň zregeneruje roztokem soli. Použitý regenerační roztok odtéká do odpadu. Regenerace probíhá automaticky a je řízena elektronickou jednotkou, která spouští regeneraci po daném protečeném objemu vody nebo po nastaveném časovém intervalu, podle toho, co nastane dříve. Rutinní obsluha spočívá v občasném dosypávání regenerační tabletované soli do solné nádoby. Životnost pryskyřice do výměny je obvykle 5-8 let. Jako ochranu řídicí jednotky je nutné mít nainstalovaný filtr na vstupu s maximální porozitou 130 micron.

název filtrační plocha m2 kapacita při 1mg/l NO3- Anex (L) orientační průtok m3/h cena bez DPH cena s DPH
DFK917 0,04 200 10 2 14 041 16 990
DFK830 0,032 300 15 2 15 815 19 136
DFK930 0,04 400 20 2 17 028 20 604
DFK1030 0,052 500 25 3 18 139 21 948
DFK1035 0,052 600 30 3 19 901 24 080
DF1054 0,052 800 40 3 21 100 25 531
DF1248 0,07 1000 50 4 23 800 28 798
DF1252 0,052 1200 60 4 27 720 33 541
DF1354 0,07 1500 75 4 31 970 38 684