Odstranění chloru, úprava zápachu a chuti na aktivním uhlí [hr]

Aktivní uhlí je sorpční látka, která váže mnohé toxické látky včetně organických rozpouštědel. Po navázání chemických látek na povrch aktivního uhlí se jejich toxické účinky neutralizují.