Reverzna osmoza

Naši sistemi za reverznu osmozu su proizvedeni prema specifikacijama kupca. Njihov dizajn omogućava korištenje vode iz različitih izvora, kao što su pitka voda, tehnološka voda, otpadna voda, itd. Uređaj za reverznu osmozu se koristi za pripremu demineralizovane vode za industrijsku upotrebu. Tehnologija reverzne osmoze je ekološki prihvatljiva, odnosno nisu potrebne hemikalije za regeneraciju ili neutralizaciju otpadnih voda. Njene prednosti su mali prostorni zahtevi, niski operativni troškovi, niski troškovi održavanja, i jednostavan rad.

Tretmanom vode u sistemu za RO postiže se desalinizacija vode sa učinkom od 95-99%. Svi tehnološki elementi sistema za demineralizaciju su instalirani u zavarenom kućištu od čeličnih profila koji osiguravaju sve potrebne funkcije za pouzdan i dugoročan rad sistema. Sistem radi automatskim načinom rada u kojem kontrolna jedinica meri izlaznu provodljivost i upravlja radom sistema za demineralizaciju. Izlazna vrednost za provodljivost se može podešavati.

Na izlazu iz sistema se postiže provodljivost permeata od oko 15-20 μS/cm, ukoliko kupac zahteva niže izlazne vrednosti, mogu se postaviti membranski moduli sa većom selektivnošću. Ukoliko je zahtjevana jako čista voda (npr. za bojlere, voda za ispiranje u elektroindustriji, itd.) sistemu se može dodati demineralizaciona kolona sa mešovitom jonskom smolom (mixed bed), kako bi se postiglo dodatno smanjenje provodljivosti.

Zahtevi za ulaznom vodom:

 • Ulazna temperatura vode: 15-25° C, optimalni učinak na 25° C,
 • Ulazni pritisak vode: 2 - 6 bara, radni pritisak zavisi od primene,
 • Maksimalni sadržaj gvožđa i mangana: 0,15 mg / l,
 • Maksimalni sadržaj aktivnog hlora: 0,1 mg / l,
 • Maks. SDI vrednost: 5,0,
 • pH vrednost: 2-11.

U slučaju nepovoljnih ulaznih parametara vode u sistem, potrebno je prethodno postaviti odgovarajući pred-tretman.

Reverzna osmoza – proizvodni tipovi

Performance range of the RO systems of ASIO, spol. s r.o.:

Tip Kvalitet permeata [l/h]
AS-RO 100 100 – 500
AS-RO 500 500 – 1000
AS-RO 1000 1000 – 10000
Površinske vode Slana voda Morska voda
Rastvorene materije < 1500 ppm < 8000 ppm 35000 - 45000 ppm
Prinos 80 % 65 – 80 % 35 – 45 %
Operativni pritisak < 15 bar 15 – 25 bar 50 – 75 bar
Flux 30 - 35 l/h.m 2 25 - 30 l/h.m 2 15 - 20 l/h.m 2
El. snaga pri 25° C < 0,75 kWh/m 3 1,5 kWh/m 3 5 kWh/m 3
Dizajn Elementi su instalirani na strukturi od nerđajućeg čelika

Oprema se sastoji od sledećih elemenata:

 • Zaštitni filter 5 μm na dovodnoj liniji vode,
 • Manometar pre i posle zaštitnog filtera,
 • Prekidač na pritisak za operativni pritisak,
 • Radna pumpa za povećanje pritisak,
 • Membrane u kućištu pod pritiskom (modul),
 • Manometar pre i nakon modula (u koncentratu),
 • Senzor provodljivosti permeata,
 • Merač protoka peremeata i koncentrata,
 • Ručni ventili za kontrolu pritiska (povratna linija koncentrata) i drenaža (odvod koncentrata).