AS-RAINMASTER ECO

Potpuno automatizovana, operativna i nadzorna jedinica koju sačinjavaju pumpa, kontrolor i dovod za dopunjavanje čistom vodom…

Potpuno automatizirana, operativna i nadzorna jedinica koju sačinjavaju pumpa, kontrolor i vod za nadopunjavanje čistom vodom. Jedinica je malih dimenzija i može se postaviti na unutrašnji zid garaže, podruma ili čak u prizemlju porodične kuće, itd. Kišnica se pumpa iz rezervoara kroz usisnu cev, a koristi se interno za ispiranje WC-a, za mašinu za veš kao i za zalivanje vrta. Ukoliko nema dovoljnog dotoka kišnice ili sive vode onda se AS-RAINMASTER ECO automatski prebacuje na vodu iz vodovodnog sistema, čime je obezbeđeno da sistem nikada ne ostaje bez vode.

Najisplativiji sistem za vode od padavina na svetu

U proseku INTEWA AS-RAINMASTER ECO štedi više od 75% energije. INTEWA je smislila novi, pametniji način rada s AS-RAINMASTER ECO. AS-RAINMASTER ECO sa membranskom pumpom je savršeno dizajniran za manje stambene jedinice.

Ušteda vode

Upotrebom kišnice i sive vode se pravi značajna i nesumljiva korist za okolinu.
AS-RAINMASTER ECO pomaže na više načina kako bi sistemi za sakupljanje kišnice postali atraktivniji. Značajno niža potrošnja energije i značajno niža cena opreme u poređenju sa ostalim sistemima za sakupljanje kišnice dovodi do ukupnog pozitivnog stava oko AS-RAINMASTER ECO sistema. Sada se sakupljanje kišnice i sive vode može ekonomično koristiti u više regija sa AS-RAINMASTER ECO sistemom.

Tihi način rada

Centrifugalna pumpa stvara buku od oko 65 dB. AS-RAINMASTER ECO tokom rada stvara buku od samo 48 dB. Buka je smanjena u odnosu na klasične sisteme između 25-50 %. U prošlosti, buka koju su stvarale pumpe za kišnicu je bila toliko visoka da ih je bilo gotovo nemoguće instalirati u zatvorenom prostoru. Sve to se promenilo primenom AS-RAINMASTER ECO sistema.

Atraktivan dizajn i dobro isplanirana ergonomija

AS-RAINMASTER ECO sistemi izgledaju vrlo elegantno.

Tehnički detalji

Jednostavan za sastavljanje, instaliranje i održavanje

AS-RAINMASTER ECO je jednostavno sastaviti. AS-RAINMASTER ECO je dizajniran za montažu na zidu. Membranska pumpa (može raditi na suvo) ne zahteva početno punjenje pumpe. To sve čini puštanje u rad vrlo jednostavnom operacijom.

AS-RAINMASTER ECO sistem za kišnicu

AS-RAINMASTER ECO se može kombinovati sa gotovo svim rezervoarima i sistemima sive vode pa je idealan za instalaciju u novim zgradama ili starim porodičnim objektima koji se renoviraju. AS-RAINMASTER ECO sistem se može koristiti zajedno sa sivom vodom, ali i drugim tipovima voda.

AS-RAINMASTER ECO - využívání dešťové a pitné vody 1. RAINMASTER Eco sistem, 2. Dovod gradske vode, 3. Linija pritiska sa rezervoarom za širenje, 4. Linija pritiska prema potrošačima, 5. Radni plovak, 6. Usisna linija obrađene sive vode, 7. Sigurnosni preliv, 8. Dovod sive vode, 9. Sigurnosni preliv za sivu vodu
AS-RAINMASTER ECO - pro využívání dešťové a pitné vody

1. RAINMASTER Eco sistem, 2. Dovod gradske vode, 3. Linija pritiska sa rezervoarom za širenje, 4. Linija pritiska prema potrošačima, 5. Radni plovak, 6. Usisna linija, 7. Sigurnosni preliv, 8. PURAIN filter za kišnicu, 9. Plovak sa finim filterom, 10. Oprema koja osigurava mirni ulaz kišnice u rezervoar (sprječava vrtloženje), 11. Zaštitna cev za usisni cevovod i signalni kabl prema radnom plovku, 12. Ulaz kišnice u rezervoar, 13. MD-100 spoj za zid

Sigurnost na prvom mestu

AS-RAINMASTER ECO pumpa, regulator i prekidač s plovkom se napajaju naponom od 24V za dodatnu sigurnost. Napajanje ima sve potrebne međunarodno priznate sertifikate. Alternativno AS-ECO RAINMASTER se takođe može pokrenuti direktno s DC napajanjem, kao što je 24-V baterija fotonaponskog sistema. DVGW sertifikat AS-RAINMASTER ECO ima potrebnu "vazdušnu prazninu". Propisi navode da vode iz vodovoda i prerađene vode nikada ne bi smele doći u kontakt jedne s drugima zbog higijenskih razloga. U tom smislu, AS-RAINMASTER ECO ispunjava najviše svetske sigurnosne standarde.

Dodatna oprema

AS-RAINMASTER ECO-FS je posebni pokazivač nivoa vode za ugradnju u AS-RAINMASTER ECO.

AS-RAINMASTER ECO-reference

AS-RAINMASTER ECO štedi vodu u sve više zemalja širom sveta. Tokom prve godine, više od 1500 zadovoljnih kupaca je uštedelo velike količine vode i energije ugradnjom AS-RAINMASTER ECO sistema.