AS-KRECHT

AS-KRECHT su tunelski (polukružni) akumulacioni i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje atmosferske vode sa asfaltiranih površina u zemljište…

AS-KRECHT su tunelski (polukružni) akumulacioni i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje atmosferske vode sa asfaltiranih površina u zemljište.

Akumulacija atmosferske vode

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže atmosferskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali prečnici kanalizacionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosferskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacionog sistema ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

Prednosti AS-KRECHT sistema:

 • Efikasna konstrukcija, odlična ekonomska korist,
 • Minimalni troškovi montaže,
 • Minimalni troškovi prevoza (kompaktni sistemi),
 • Odlična čvrstoća i nosivost ispod puteva,
 • 100% iskorišćenje akumulacionog prostora,
 • Jednostavna i brza montaža, jednostavno međusobno povezivanje tunela,
 • Dug period trajanja zahvaljujući korištenju reciklovanog polietilena (HDPE),
 • Tuneli su izuzetno lagani i lako prenosivi.

Akumulacija atmosferske vode

Gradovi u ekspanziji sve se više suočavaju sa problemima drenaže atmosferskih voda sa asfaltnih površina na periferijama grada. Mali prečnici kanalizacionih cevi ili nedovoljan kapacitet prihvatnih kanala i lokalnih recipijenata onemogućuju dovoljno brzu drenažu atmosferskih voda potrebnog kapaciteta. Rekonstrukcija kanalizacionog sistema ili radovi na proširenju kanalne mreže su ponekad preskupi ili gotovo nemogući sa tehničke strane gledišta.

Ovaj problem se može rešiti konstrukcijom drenažnih sistema ili smanjenjem akumulacojskog prostora. Ovaj problem uopšteno predstavlja prepreku daljem napretku područja.

 1. Konvencionalna rešenja: akumulacija u otvorenim polderima, akumulacija u betonskim rezervoarima ili podzemnim šljunkovitim prostorima šahti/jama
 2. Novi napredniji način: plastični blokovi ili rezervoari

Već nekoliko godina se plastične strukture različitog dizajna koriste za rešavanje problema atmosferskih voda, kao akumulacioni prostor i za retenziju viška vode. U poređenju sa klasičnim metodama (šljunak), ovi sistemi imaju niz prednosti, prvenstveno u njihovoj većoj akumulacionoj sposobnosti iskorišćenje zapremine, 95-100%, sa materijaliama koji su vrlo lagani.

AS-KRECHT akumulacioni sistemi za atmosfersku vodu

AS-KRECHT su tunelski (polukružni) akumulacioni i drenažni sistemi napravljeni od plastičnih materijala, zatvoreni na oba kraja sa plastičnim poklopcima. To su podzemni sistemi velikog kapaciteta pogodni za akumulaciju i postepeno ispuštanje atmosferske vode sa asfaltiranih površina u zemljište.

AS-KRECHT tuneli imaju 100 % skladištni kapacitet pa u poređenju sa klasičnim šljunkovitim sistemom ovaj sistem čini uštedu u zapreminu od 2/3. Atmosferska voda može slobodno otići u zemljište kroz otvore na dnu i kroz bočne otvore na tunelima.

Poklopci na oba kraja tunela su opremljeni sa otvorima na koje se može spojiti cevovod prečnika DN 300. Sa samo tri dela AS-KRECHT sistem (tunel i dva poklopca na oba kraja tunela) čini stabilan i raširen sistem koji može biti postavljen uz minamalne građevinske troškove. Sistem je vrlo jednostavan, kompaktan, i svojom fleksibilnošću može značajno smanjiti troškove transporta.

Tehnički podaci

Materijal: Polietilen (HDPE)

AS KRECHT - T 1600 srednji tunel
Dimenzije: 2.3 x 0.81 x 1.3 m (D x V x Š)
Efektivna dužina: 2.25 m
Težina: 32 kg
Zapremina (neto): 1,600 litres

AS KRECHT - T 100 SE/ 100 E početni i završni poklopci
Dimenzije: 0.48 x 0.78 x 1.3 m (D x V x Š)
Efektivna dužina: 0.44 m
Težina: 5 kg

Mehanička svojstva kapacitet nosivosti pri minimalnom sloju zemlje odgovarajuće debljine
za auto = 5 kN/m 2 sloj debljine najmanje 0,5 m
za kamion = 16,7 kN/m 2 sloj debljine najmanje 0,8 m

Postavljanje u skladu sa DIN 1072 pri različitim dubinama instalacije. Ostala opterećenja su dostupna na zahtev.

Rešavanje pitanja akumulacije kišnice

Konvencionalno rešenje
 • Betonska šahta
  Skupa krovna konstrukcija, zbog toga se potrebna zapremina
  radije postiže pomoću uske i duboke šahte
 • Podzemni prostor ispunjen šljunkom
  težina: 2,000 kg/m 3
  prostorni kapaciteti (slobodan prostor za vodu):
  20% - 25% zapremine
Moderna rešenja
 • Plastični sistemi
 • Prednost stvaranja plitkih podzemnih struktura sa velikom planarnom površinom
 • Podzemni prostor je u skladu sa kapacitetom plastičnog sistema
  težina: 40 - 42 kg/m 3 = 50x lakše
  prostorni kapacitet: 95% - 100% zapremina = 4x više nego šljunak