Aeracijski tornjevi

Photo: Aeracijski tornjevi

Tornjevi sa pumpama se uglavnom koriste za miješanje vodenog stupca u jezerima. Uglavnom se koristi principom transporta vode koja je obogaćena kisikom, a koja se nalazi ispod površine, u slojeve bez kisika u blizini dna.

Aeracijski tornjevi sa aeratorima se uglavnom koriste za aeraciju stupca vode. Zrak se doprema do aeratora koji su postavljeni iznad dna. U aeratorima se miješaju zrak i voda, te nastala smjesa zraka i vode izlazi kroz otvore u okolinu u kojoj nema dovoljno kisika.

Odabrane reference
Mjesto: Brno (Rijeka Morava), 2010-2011, CZ

 

 

Kontakti

HRVATSKA

ASIO d.o.o.
BIOS, J.J.Strosmayera 341
31000 Osijek
Hrvatska

tel.: +385 31 638 125
mob.: +385 99 3355 315
fax: +385 31 638 125
e-mail: asioasio.hr

BOSNA i HERCEGOVINA

EKO-servis d.o.o
Bukva, Put Izudina Alićehajića bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 32 650 779
fax: +387 32 650 779
e-mail: ekoservbih.net.ba