Aeracijski tornjevi

Prvi aeracijski tornjevi su instalirani u Brnu već dvije godine. Dvije su vrste aeracijskih tornjeva: tornjevi sa pumpama i aeracijski tornjevi…

Tornjevi sa pumpama se uglavnom koriste za miješanje vodenog stupca u jezerima. Uglavnom se koristi principom transporta vode koja je obogaćena kisikom, a koja se nalazi ispod površine, u slojeve bez kisika u blizini dna.

Aeracijski tornjevi sa aeratorima se uglavnom koriste za aeraciju stupca vode. Zrak se doprema do aeratora koji su postavljeni iznad dna. U aeratorima se miješaju zrak i voda, te nastala smjesa zraka i vode izlazi kroz otvore u okolinu u kojoj nema dovoljno kisika.

Odabrane reference
Mjesto: Brno (Rijeka Morava), 2010-2011, CZ