Uklanjanje cijanobakterija

Pomoć u rješavanju problema prekomjerne pojavu cijanobakterija i algi u vodenim tokovima.

U posljednjih nekoliko godina, količina i koncentracija fosfora u vodenim tokovima  je u porastu. To rezultira masovnim razvojem cijanobakterija i cvjetanjem algi u jezerima i vodenim tokovima. Pretjerano širenje cijanobakterija, koje su vrlo otrovni organizmi, narušava biološku i higijenske kvalitetu vode.

Naša tvrtka je uključena u rješavanje navedenih problema. Važan faktor je uvijek cjelovitost  rješenja. Prvi koraci uključuju analizu, nakon toga slijedi  prijedlog rješenje, te se u posljednjoj fazi  provode odgovarajuće mjere za suzbijanje masovnog razvoja cijanobakterija.

Photo: Primjenom broda

Primjenom broda

Za ovu tehnologiju, se koristi fizikalno-kemijski principi suzbijanja razvoja cijanobakterija, doziranjem koagulanata u površinske vode. Brod se koristiti za kontrolirano i precizno doziranje tekuće tvari, s detaljnim izvješćivanje o primjeni.

više
Photo: Brod za izdvajanje čestica biomase

Brod za izdvajanje čestica biomase

Tehnologija se temelji na prikupljanju biomase sa površine vode i izdvajanju čestica biomase na mehaničkom filteru, biomasa sadrži velike količine hranjivih tvari koje bi se inače mogle istaložiti na dnu u obliku organskih spojeva.

više
Photo: Aeracijski tornjevi

Aeracijski tornjevi

Prvi aeracijski tornjevi su instalirani u Brnu već dvije godine. Dvije su vrste aeracijskih tornjeva: tornjevi sa pumpama i aeracijski tornjevi.

više

Honour Award - Precipitation of phosphates at the inlet stream Into Brno reservior leading to the elimination of cyanobacterial proliferation

 

Kontakti

HRVATSKA

ASIO d.o.o.
BIOS, J.J.Strosmayera 341
31000 Osijek
Hrvatska

tel.: +385 31 638 125
mob.: +385 99 3355 315
fax: +385 31 638 125
e-mail: asioasio.hr

BOSNA i HERCEGOVINA

EKO-servis d.o.o
Bukva, Put Izudina Alićehajića bb
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 32 650 779
fax: +387 32 650 779
e-mail: ekoservbih.net.ba