U posljednjih nekoliko godina, količina i koncentracija fosfora u vodenim tokovima je u porastu. To rezultira masovnim razvojem cijanobakterija i cvjetanjem algi u jezerima i vodenim tokovima. Pretjerano širenje cijanobakterija, koje su vrlo otrovni organizmi, narušava biološku i higijenske kvalitetu vode.

Naša tvrtka je uključena u rješavanje navedenih problema. Važan faktor je uvijek cjelovitost rješenja. Prvi koraci uključuju analizu, nakon toga slijedi prijedlog rješenje, te se u posljednjoj fazi provode odgovarajuće mjere za suzbijanje masovnog razvoja cijanobakterija.